Skip to content

Duurzaam werk: vertrouw op expertise non-profitpartners

14/12/2023

Diverse organisaties kwamen samen aan het kabinet van minister van werk Jo Brouns om meer vertrouwen te vragen in de expertise van non-profitpartners in duurzame tewerkstelling. SAAMO protesteerde mee.

De gemeenschappelijke actie was gericht aan minister Jo Brouns, de Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), de VDAB en Europa Werk en Sociale Economie (WSE). Doel was te komen tot meer en betere samenwerking tussen publieke dienstverlening en non-profit partners.

Terugschroeven en wegvallen van middelen treft mensen in kwetsbare positie

Verschillende SAAMO-regio’s kregen een negatief antwoord op hun kandidaatstelling binnen WSE, met vermindering of volledig wegvallen van middelen als gevolg. Dat gebeurde ook bij tal van andere organisaties.
Dat betekent minder inzet van waardevolle collega’s op het thema recht op arbeid en verlies van expertise rond het versterken van mensen die werk zoeken vanuit een kwetsbare positie.

Het is voor ons onaanvaardbaar dat vooral de groep mensen in een kwetsbare positie die werk zoekt getroffen wordt door het terugschroeven of wegvallen van middelen.

Kwaliteitsvolle begeleiding naar werk met blijvend resultaat

Samen met de vakbonden pleiten we voor een humaan activeringsbeleid: geen straffend beleid, wel straffe arbeidsbegeleiding.

Minister Brouns gaf in een gesprek alvast te kennen meer te willen inzetten op kwaliteitsvolle begeleiding met blijvend resultaat.

Doorheen de jaren bouwde SAAMO samen met mensen in een kwetsbare positie knowhow op rond laagdrempelige begeleiding naar werk. Het draagt zo bij aan een humaan activeringsbeleid. Daarnaast bouwen we met hen experimenten uit tot het creëren van jobs op maat. Ontdek onze projecten voor Sterk Werk (selecteer thema ‘werk’).

Back To Top