Skip to content

Ieders Stem Telt: aan de slag met de vormingen en vormingspakketten

16/01/2024

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Vlaanderen op 13 oktober valt de opkomstplicht weg. Mensen zijn niet meer verplicht om naar de stembus te trekken. Die beslissing van de Vlaamse regering dreigt grote gevolgen te hebben, vooral voor mensen in een kwetsbare positie. Uit onderzoek blijkt dat zij het vaakst thuisblijven. Ook in Brussel blijven kiezers vaak weg, hoewel de stemplicht daar overeind blijft.

Ieders stem telt, een coalitie van bijna 30 middenveldorganisaties biedt dit democratisch probleem het hoofd.

Woensdag 17 januari lanceerden we de campagne Ieders Stem Telt en stelden we de website voor. Ga zelf snel een kijkje nemen op www.iedersstemtelt.be. Je vindt er vijf vormingspakketten: over politiek in het dagelijkse leven, over welke spelers meespelen en invloed hebben in onze democratie, over ons democratisch systeem en de rechtsstaat, over hoe politieke beslissingen tot stand komen en over de politieke partijen, hun ideologie en programma’s. Daarnaast zijn er ook ’train the trainer’-vormingsmomenten.

Ieders Stem Telt in de pers

Lees wat is verschenen over Ieders Stem Telt in De Standaard. SAAMO collega Sofie Sas: ““Wij willen het democratische gesprek opnieuw op gang brengen, voorbij de slogans en de polarisatie: wat vindt u belangrijk? Wonen, werk, veiligheid, of de uitkeringen? Wat is het probleem, en wat kan eraan gedaan worden? Wat zeggen politieke partijen daarover, en welk politiek verhaal sluit het best bij uw leefwereld aan?”

Ook opbouwwerker Michelle Guinee, die in Gent werkt aan Ieders Stem Telt, schreef een interessante opinie op sociaal.net. “Met Ieders Stem Telt proberen we de rangen van het Gentse middenveld te sluiten. Samen klinkt onze stem luider en duidelijker. Of we gehoord worden? We kregen al positieve reacties van Gentse politici en mogen alvast op de koffie bij een aantal politieke fracties. Maar we verwachten nog uitnodigingen.”

“Ik ben zo blij met mijn nieuwe job. Als SAAMO houden we de vinger aan de pols. Terwijl mijn teamcoach en ik aan Ieders Stem Telt werken, zitten mijn collega opbouwwerkers niet stil. Ze zorgen dat mensen in kwetsbare posities hun rechten uitputten. Samen met mensen en gebaseerd op hun ervaringen en getuigenissen kunnen zij loepzuiver vertellen waar het misloopt en wat het beleid beter kan doen.”

 

Back To Top