Skip to content

Meer dan 200 bezoekers voor 40 jaar opbouwwerk

30/01/2024

1983 was het startschot voor het opbouwwerk zoals we het nu kennen, met acht vzw’s in Vlaanderen en Brussel. 40 jaar opbouwwerk, dat konden we niet zomaar laten passeren. Daarom nodigden we meer dan 200 mensen uit om onze werkingen en projecten te bezoeken. Bekijk de beelden en proef de sfeer.

40 jaar opbouwwerk: dat is 40 jaar uitsluiting aanpakken, 40 jaar mensen verbinden, 40 jaar strijden voor een samenleving waarin plaats is voor iedereen.

Mensen verbinden

Al 40 jaar brengen opbouwwerkers mensen samen. Mensen die met heel weinig moeten rondkomen, mensen voor wie er geen degelijke, betaalbare woning te vinden is of die klein wonen zonder groen in de buurt, mensen die heel graag willen werken maar op wie de arbeidsmarkt niet is afgestemd, mensen die met racisme te maken krijgen,…

Die mensen verbinden betekent een vertrouwensband opbouwen, hun kracht naar boven halen, hen ondersteunen om een netwerk uit te bouwen en samen nadenken over wat we gemeenschappelijk hebben, over ervaringen en oplossingen.

SAAMO slaat ook bruggen tussen mensen in een kwetsbare positie en andere mensen uit de buurt, beleidsmakers, andere middenveldorganisaties en private spelers.

Strijden voor oplossingen

De oplossingen waarvoor het opbouwwerk strijdt bestaan uit:

  • Verbeteringen in beleid en regelgeving. Recent nog werkten SAAMO en andere partners mee aan het sociaal telecomtarief.
  • Ontwikkeling van op verandering gerichte, vaak innovatieve modellen. Samen op straat is zo’n model, waarbij jongeren hun talenten inzetten voor de wijk, waardoor er vanuit de buurt door een nieuwe bril naar hen wordt gekeken.
  • Publieke bewustwording. Vaak in partnerschap met andere middenveldorganisaties leggen we de focus op waar de samenleving echt op vastloopt, voorbij de polarisatie. Ook vooroordelen over maatschappelijke kwetsbaarheid en mensen in een kwetsbare positie gaan we tegen.

“Ik sta helemaal achter jullie”

De voorbije maanden gingen zo’n 200 mensen op bezoek bij onze werkingen en projecten. Partners, beleidsmakers en andere geïnteresseerden brachten we in dialoog met de mensen die dagelijks bij SAAMO over de vloer komen. Opbouwwerkers vertelden over hoe mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toch aan een job geraken, over het engagement van jongeren in hun wijk, over hoe de buurtwerking mensen verbindt, versterkt en een broedplaats is voor lokale oplossingen, over innovatieve woonmodellen, enzovoort.

Zo ging de uit Limburg afkomstige comedian Erhan Demirci in gesprek met de bezoekers en vrijwilligers van buurtopbouwwerk Sledderlo in Genk. “Ik sta helemaal achter jullie”, wist hij nadien te zeggen, waarna hij zich voornam om binnenkort een zaalshow te doen ten voordele van SAAMO. Ook andere bezoekers getuigden dat hun bezoek het opbouwwerk tastbaarder maakte. We nemen ons voor om in de toekomst op projectbezoeken te blijven inzetten.

Ontdek onze projecten

Ontdek onze thema’s

Ontdek onze realisaties

Back To Top