Skip to content

Reactie energiewerkers op federale maatregelen

01/02/2022

Het is goed dat de regering inziet dat de uitbreiding van ‘doelgroep sociaal tarief’ verlengd moet worden tot eind juni. SAAMO roept de federale regering op om deze uitbreiding structureel te maken. De mensen met de laagste inkomens moeten beschermd worden tegen energiearmoede, de coronamaatregel moet structureel beleid worden. Het sociaal tarief is een goed werkende buffer tegen energiearmoede.

Het is ook goed dat de federale maatregelen automatisch bij de mensen terechtkomen. We merken immers dat de non-take up van maatregelen bij de laagste inkomens groter is dan bij hogere inkomens.

De andere maatregelen kunnen zorgen voor een tijdelijke verlichting maar vergen een meer structurele aanpak. SAAMO vraagt de beide regeringen (federaal en Vlaams) om werk te maken van een blijvende ‘slankere’ elektriciteitsfactuur: wat hoort in de factuur en wat niet. De tijdelijke BTW-verlaging lost dit niet op. Het debat over de samenstelling van de elektriciteitsfactuur moet worden verdergezet.

De 100 euro verwarmingspremie zal zeer gemengd onthaald worden. Voor tweeverdieners in een goed geïsoleerde woning is dit een mooi bedrag. Voor mensen net boven de inkomensgrens verhoogde tegemoetkoming in een niet-energiezuinige woning en die hun voorschotfactuur verdrievoudigd zien, is dit onvoldoende.

SAAMO vreest dat vooral mensen met weinig financiële reserve de komende maanden bij hulpverlening zullen moeten aankloppen.

Het is dan ook noodzakelijk dat de Vlaamse regering maximaal blijft inzetten op betaalbare, kwaliteitsvolle woningen. In de eerste plaats door massaal te investeren in sociale woningbouw (er ligt nog een half miljard euro te wachten), maar ook de private huurmarkt niet te vergeten.

Daarnaast nogmaals de oproep dat mensen met een aardgasbudgetmeter nog deze week langsgaan bij hun plaatselijk OCMW. Ook voor hen stegen de kosten maar bestaat er een (veel te weinig toegepaste) Vlaamse tussenkomst: de minimale levering aardgas. Vraag ze aan. Het kan en zal een verschil maken.

Back To Top