Skip to content

Samenwerken met de gemeente: samen sterk

03/09/2019

Veel mensen die het in onze samenleving moeilijk hebben maken geen gebruik van de voorzieningen waar ze recht op hebben. Of de voorzieningen zijn niet toereikend. In Avelgem is het engagement van het bestuur groot om elke burger te laten deelnemen aan de samenleving. “Als kleine gemeente hebben we al veel kunnen verwezenlijken, maar zonder Samenlevingsopbouw zou ons dat niet zijn gelukt”, zegt Ann Schellaert, diensthoofd Sociale Dienstverlening.

Al meer dan tien jaar is er een samenwerking tussen de gemeente Avelgem en Samenlevingsopbouw. Het begon met een project voor ouderen. De gemeente stelde vast dat er binnen die groep veel eenzaamheid was en dat mobiliteit een probleem vormde. Opbouwwerkster Veerle ging met de Avelgemnaars aan de slag en bouwde een dorpsdienst uit. Ouderen en hulpbehoevenden krijgen nu regelmatig bezoek: voor gesprekjes, om de vuilniszakken buiten te zetten, om te helpen met formulieren, de krant voor te lezen, enzovoort. Tegen kleine vergoedingen helpt de dienst ook met vervoer en klusjes. De dorpsdienst is intussen volledig overgenomen door de gemeente.

Ann Schellaert: “Een opbouwwerker van Samenlevingsopbouw staat tussen de mensen, heeft expertise om bevragingen te doen, om die te evalueren en om daar de essentie uit te halen. Van daaruit wordt gewerkt aan oplossingen. Er is ook ruimte om te testen wat werkt en wat niet. Wanneer we een project overnemen, dan is er dus een methodiek en een draaiboek en is alles tot in de puntjes operationeel.”

Mensen maximaal laten deelnemen aan de samenleving

Door de jaren heen is Samenlevingsopbouw zich in Avelgem steeds meer gaan richten op gezinnen met kinderen in een kwetsbare positie. De samenwerking leidde tot verschillende nieuwe diensten, zoals de Babbelhoek, waar Sofie en Rudi regelmatig naartoe gaan. Terwijl hun kinderen spelen, zitten ze samen met andere mama’s aan een tafeltje in de tuin. “Je komt hier van alles te weten”, zegt Sofie, “over de buurt, de school of welke sportclubs en activiteiten er in de gemeente zijn voor onze kinderen. We komen hier graag naartoe. Uit vrije wil, niet omdat het moet. We moeten al zoveel: gaan werken, de rekeningen betalen… Het is fijn dat de Babbelhoek vrijblijvend is.”

Opbouwwerkster Veerle: “Onze projecten zijn erop gericht om mensen maximaal te laten deelnemen aan de samenleving. Als we mensen niet in contact zouden brengen met het vrijetijdsaanbod en zouden wijzen op de kortingsmogelijkheden, dan zouden veel kinderen niet naar het speelplein of de sportclub gaan.”

Het meest recente project van Samenlevingsopbouw in Avelgem, is dat van ‘brugfiguur onderwijs-welzijn’. “We merkten de nood aan een vertrouwensfiguur, om de brug te slaan tussen de school en het gezin en tussen de school en verschillende diensten in de gemeente.” Het is de bedoeling dat ook dat project op termijn door de gemeente wordt overgenomen.

“De samenwerking met de gemeente Avelgem geeft me veel voldoening”, besluit Veerle. “Ik merk dat we samen een verschil maken. Mensen kleine stappen zien zetten, daar doe ik het voor.”

Back To Top