Ga naar hoofdinhoud

Opbouwwerker (m,v,x)

06/07/2022

SAAMO Oost-Vlaanderen vzw maakt deel uit van de sector maatschappelijk opbouwwerk. Dit is een vorm van sociaal werk dat met innovatief projectwerk en geëngageerd buurtwerk mensen
samenbrengt om te werken aan concrete en duurzame oplossingen. Samen met mensen in een kwetsbare positie ontwikkelen ‘opbouwwerkers’ modellen, geven ze een aanzet voor verbeteringen
in beleid en regelgeving en bouwen ze aan publieke bewustwording.

DEZE VACATURE KADERT BINNEN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ‘LOKAAL SOCIAAL BELEID EN LOKALE ARMOEDEBESTRIJDING’ DIE SAAMO AFSLOOT MET DE GEMEENTE ZELZATE MET EEN LOOPTIJD TOT EN MET 31 DECEMBER 2025
 • Wil je mensen die maatschappelijk kwetsbaar in het leven staan sterker maken door samen met hen
  probleemoplossend aan de slag te gaan?
 • Geeft samenwerken met mensen jou energie?
 • Ben je een goede netwerker?
 • Zie je het opstarten van nieuwe projecten of initiatieven als een positieve uitdaging?

Dan is deze vacature zeker iets voor jou.


Wij zoeken een opbouwwerker voor de projecten ‘Kinderarmoede Overbruggen’ en ‘Uitbouw Stek NEST’ in Zelzate (M/V/X)


CONTRACT

Voltijds contract van onbepaalde duur


TEWERKSTELLINGSPLAATS

De Stek NEST | Groenplein 19 | 9060 Zelzate


INDIENSTTREDING

Bij voorkeur zo spoedig mogelijk, ten laatste oktober 2022


SITUERING VAN HET PROJECT

In Zelzate wordt één op de vijf kinderen in armoede geboren. Niet alleen dit cijfer, maar ook andere indicatoren zoals slechte woonkwaliteit, een inkomen onder de armoedegrens, werkloosheidsgraad, … kleuren rood. Samen met de gemeente Zelzate tracht SAAMO de armoede lokaal te bestrijden door toegang tot grondrechten, diensten en organisaties te realiseren. Hierbij betrekken we maatschappelijk kwetsbare bewoners maximaal. Samen met lokale partners kaarten we de drempels die mensen ervaren aan en gaan we op zoek
naar structurele oplossingen. Goede samenwerking in een breed netwerk is hiervoor essentieel. We bouwen
in Zelzate een lokaal welzijnsoverleg uit met verschillende partners zoals OCMW, gemeentelijke diensten,
welzijnsorganisaties, het middenveld en bewoners.

Doorheen ontmoeting, vorming, doorverwijzing en actie werkt SAAMO met inwoners en partners aan een solidair Zelzate. Een Zelzate waar diensten nabij, burgers verbonden en rechten gerealiseerd zijn. In dit kader bouwt SAAMO Nest uit, een STEK voor alle Zelzatenaren en het kloppend hart van Zelzate-West. Buurtbewoners kunnen er elkaar ontmoeten, er zijn activiteiten voor gezinnen en kinderen, zitdagen van diverse organisaties waar bewoners terecht kunnen met hun vragen en er is een sociaal reisbureau.

Met het project ‘ Kinderarmoede overbruggen’ trachten we de stijgende kinderarmoede in Zelzate terug te dringen. Via een sterke samenwerking met de verschillende lokale basisscholen, werken we aan vroegtijdige signaaldetectie, het realiseren van sociale grondrechten en het optimaliseren van ontwikkelingskansen bij kinderen. Vroegdetectie van kinderarmoede is bepalend voor de latere ontwikkelings-, opleidings- en tewerkstellingskansen.


JOUW TAKENPAKKET

Ontmoetingshuis NEST uitbouwen tot een STEK

Je zorgt ervoor dat het Ontmoetingshuis NEST een plek is waar mensen makkelijk binnenlopen en goed onthaald worden. Je bouwt NEST, samen met je collega’s, uit via het model van de STEK. Een STEK is een veilige en vertrouwde ontmoetingsplaats waar mensen leren, onder meer over hun sociale rechten. Mensen worden er gehoord en leren voor zichzelf opkomen. Ze worden ook op weg geholpen naar gepaste hulp- en dienstverlening. Je voorziet onthaal- en ontmoetingsmogelijkheden in NEST en je breidt het bereik van kwetsbare groepen uit. Je hebt hierbij oog voor diversiteit en onderlinge solidariteit. Je bouwt contacten uit met de doelgroep, en dit zowel binnen de muren van Nest als outreachend.

Vroegdetectie van kinderarmoede via de introductie van de signalenkaart

Samen met de leerkrachten van de verschillende basisscholen zet je als opbouwwerker in op vroegdetectie van kinderarmoede via de introductie van een ‘signalenkaart’: een doelgerichte checklist die leerkrachten en zorgleerkrachten helpt bij het detecteren en bestrijden van kinderarmoede. Je organiseert, samen met je collega brugfiguur, vormingen voor de schoolteams. Je implementeert de signalenkaart als instrument binnen het zorgbeleid van de school, en ondersteunt de scholen in het effectief aan de slag met vroegdetectie.

Welzijnstandem van opbouwwerker en brugfiguur

Als opbouwwerker ga je aan de slag met de signalen van kinderarmoede. Hiervoor vorm je als opbouwwerker een ‘welzijnstandem’ samen met je collega brugfiguur. De brugfiguur legt de focus op het doorbreken van het isolement waarin vele kansarme gezinnen, op het verkennen van de rechten bij gezinnen, en verzorgen van de toeleiding en actieve doorverwijzing naar diensten en organisaties. Als opbouwwerker versterk je het werk van de brugfiguur door de individuele noden van gezinnen te bundelen.

Onderbescherming signaleren en aanpakken met partners

Als helikopterpiloot die boven de individuele signalen uitstijgt, zie je waar sociale bescherming lokaal vastloopt. Je brengt de structurele drempels in kaart en gaat beleidsmatig aan de slag gaan met signalen die je samen met de brugfiguur opvangt bij gezinnen. Op die manier slaan we de brug tussen outreachend werk en structureel sopbouwwerk. Om optimale impact te realiseren, bundelen we alle krachten in een breed netwerk van alle lokale welzijnsactoren via het lokaal welzijnsoverleg.

Samenwerking tussen diensten is essentieel binnen de aanpak van onderbescherming en kinderarmoede. Als opbouwwerker ondersteun je een integrale en structurele aanpak van armoede door te signaleren naar verschillende lokale actoren, beleidsadviezen te formuleren en deel te nemen aan overleg. Dit uiteenlopend pakket aan doelstellingen en activiteiten veronderstelt dat je met de nodige zelfstandigheid aan je project kan werken. Voor ondersteuning, inspiratie en feedback kan je rekenen op een gedreven team van collega-opbouwwerkers in Zelzate en de persoonlijke werkbegeleiding van een beleidsmedewerker die jouw coach is. In Zelzate lopen verschillende projecten van SAAMO. Samen vormen we een team van een 6-tal collega’s. Je kan bovendien rekenen op de visie en expertise die binnen SAAMO werd opgebouwd aan de hand van vele jaren ervaring in het opbouwwerk.


VERWACHTE COMPETENTIES

BASISHOUDING
 • Organisatie-identificatie
 • Mensgerichtheid
 • Betrouwbaarheid
 • Flexibiliteit
 • Samenwerking
 • Stakeholder-gerichtheid
 • Discretie en integriteit
 PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT
 • Zelfreflectie en -ontwikkeling
 • Assertiviteit
 • Resultaats- en procesgerichtheid
 • Plannen & organiseren
 • Omgaan met stress
AGOGISCHE GERICHTHEID
 • Mensen individueel versterken
 • Empowerend werken
 • Werken met groepen
MAATSCHAPPELIJKE GERICHTHEID
 • Omgevingsgericht ondernemerschap
 • Netwerken
 • Politiek handelen
 • Innovatief handelen

FUNCTIEVEREISTEN

 • Een diploma in een menswetenschappelijke richting is een troef, maar geen vereiste;
 • Je bent bereid je flexibel op te stellen binnen de job;
 • Je bent in staat aansluiting te vinden bij de leefwereld van bewoners in een maatschappelijk kwetsbare situatie;
 • Als je ervaring hebt in het werken met anderstalige en/of generatiekansarme gezinnen, is dit zeker een troef;
 • Wonen in de omgeving en/of kennis van de omgevingscontext is een pluspunt;
 • Je kan je vlot verplaatsen op momenten dat het werk dit vereist;
 • Occasioneel avond- en weekendwerk schrikt je niet af;
 • Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet om jouw geslacht, leeftijd, origine, beperking.

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur, waarvan de financiering samenhangt met samenwerkingsovereenkomst ‘Lokaal sociaal beleid en lokale armoedebestrijding’ tussen het lokaal bestuur van Zelzate en SAAMO Oost-Vlaanderen met een looptijd tot 31 december 2025;
 • Een boeiende en afwisselende job;
 • Functieverloning: B1C (zie baremieke loonschalen van het Paritair Comité 329.01);
 • Eindejaarspremie onder de vorm van een 13e maand;
 • Relevante ervaring komt in aanmerking voor het bepalen van de anciënniteit;
 • Overige arbeidsvoorwaarden: zie PC 329.01, CAO’s afgesloten binnen de sector Maatschappelijk opbouwwerk;
 • Haard- en/of standplaatsvergoeding, eindejaarspremie;
 • Gunstige verlofregeling;
 • Soepele uur-, verlof- en compensatieregeling. Voldoende flexibiliteit. Je werkt in een glijdend uurrooster;
 • Omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen;
 • Smartphone en laptop worden ter beschikking gesteld;
 • Overige arbeidsvoorwaarden: zie PC 329.01 en de CAO’s afgesloten binnen de sector Maatschappelijk opbouwwerk;
 • Een eerste kennismaking met SAAMO Oost-Vlaanderen. Onze organisatie is immers actief op meerdere locaties in Oost-Vlaanderen via diverse projecten waardoor er regelmatig nieuwe vacatures worden opgesteld. Dit biedt kansen tot interne doorstroming;
 • Diverse vormen van ondersteuning/opvolging vormen een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid van onze organisatie. Er worden ruim voldoende mogelijkheden tot bijscholing/vorming voorzien en intern inhoudelijk overleg met collega’s die elders projectmatig werkzaam zijn binnen de provincie Oost-Vlaanderen of elders in Vlaanderen binnen de sector Maatschappelijk Opbouwwerk.

SELECTIEPROCEDURE

 • Je bezorgt je geschreven of ingesproken motivatie (vb. in de vorm van een brief of videoboodschap) en curriculum vitae ter attentie van Wouter Hennion (directeur) via info.oost-vlaanderen@saamo.be en dit uiterlijk op 1 september 2022;
 • Op maandag 5 september 2022 maakt de selectiecommissie een keuze uit alle kandidaten op basis van de sollicitatiebrieven;
 • Als je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, krijg je vooraf een korte presentatieopdracht (10-tal minuten) die je tijdens het gesprek aan de selectiecommissie mondeling zal moeten toelichten;
 • Het sollicitatiegesprek met de selectiecommissie is voorzien op donderdag 8 september 2022 en gaat door in Gent in de Sint-Jacobsnieuwstraat 50.
 • Indiensttreding: bij voorkeur in de loop van september 2022

 

Bekijk de volledige vacature

 

Back To Top