Skip to content

SAAMO Oost-Vlaanderen viert 40 jaar opbouwwerk in Zelzate

05/12/2023

Al 40 jaar bouwen opbouwwerkers in heel Vlaanderen aan een samenleving waarin er plaats is voor iedereen.  SAAMO brengt mensen in een kwetsbare positie samen en werkt met hen aan concrete oplossingen. We doen dat met innovatief projectwerk en geëngageerd buurtopbouwwerk. Dat is engagement. En dat is dit jaar ook feest. 

 In Zelzate vierde SAAMO Oost-Vlaanderen dit jubileum met een sportieve en een verbindende ontmoeting. Sinds 2014 is SAAMO actief in de gemeente, met als voornaamste focus de bestrijding van kinderarmoede. Vandaag is de organisatie een vaste partner in Zelzate en zetten de opbouwwerkers samen met gemeentelijke diensten, partnerorganisaties en vrijwilligers er veel in beweging: het ontmoetingshuis NEST (volgens de principes van het praktijkmodel de STEK), een brugfiguur in alle basisscholen, de verspreiding van gratis menstruatieproducten in alle openbare gebouwen en scholen, een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget Rap Op Stap, …

Verbinding op het veld en bij de koffie

De vzw bracht op woensdag 29 november een bonte groep genodigden samen, waaronder bokser Ismaïl Abdoul, rapper Presta, wetenschapper Pieter Smets, journalist Kristof Vereecke, VDAB bemiddelaar Feray Aygun, … Ze maakten kennis met enkele projecten die illustreren hoe SAAMO armoede en uitsluiting aanpakt en Zelzatenaars in een kwetsbare positie een stem geeft.

Lokale jongeren daagden hen eerst uit voor een sportieve voetbalmatch. Zij namen vervolgens het woord over het belang van een plek in de publieke ruimte en het verschil dat opbouwwerkers voor hen maken. Project Diepgang, ism KVV Zelzate, is daar een mooie illustratie van.

Daarna nam een korte wandeling iedereen doorheen de wijk, om de realisaties te bekijken die de publieke ruimte toegankelijker en gezonder hebben gemaakt.

Uiteindelijk schoven de genodigden gezellig aan een lange tafel in het warme buurtontmoetingshuis NEST. In die STEK was er tijd voor tafelgesprekken. Opbouwwerkers kregen de vloer om de kracht van opbouwwerk te illustreren. Vrijwilligers vertelden over hun inzet en passie. Organisaties als JAC, CAW en Sint-Jan Baptist benadrukten de waarde van een sterk lokaal partnerschap. Bewoners deelden wat SAAMO voor hen betekende.

Bij koffie en taart gingen bewoners, vrijwilligers, samenwerkingspartners en gasten verder in gesprek over het gezamenlijk bouwen aan een robuust vangnet en het bevorderen van een warme en solidaire samenleving. Zo bouwen we aan beter samenleven. Al 40 jaar lang. Samen.

Back To Top