Skip to content

Bewoners Hemiksem stellen hun buurt ten toon

08/11/2021

Op 18 september gaven de buurtbewoners van de Tuinwijk in Hemiksem een speciale en intieme inkijk in hun leven. Ze maakten namelijk samen met fotograaf Jan De Wilde een fototentoonstelling over hun dagelijks doen en laten. SAAMO, Cera, gemeente Hemiksem en De Ideale Woning bundelden hun krachten voor de expo.

Wijk op beeld

Ondanks de moeilijke coronatijden zocht SAAMO in buurthuis Hemiksem toch verbinding op. Zo stuurden we buurtbewoners op pad om het samenleven in de Tuinwijk in beeld te brengen. Het resulteerde in een gezamenlijke fototentoonstelling van de bewoners, waarbij het leven in de buurt op de gevoelige plaat werd vastgelegd. Fotograaf Jan De Wilde vulde de persoonlijke kiekjes aan met professionele portretten van de buurt. De foto’s hingen op 18 september verspreid over de wijk voor een feestelijke expositie, maar krijgen een permanente plek in de bibliotheek van Hemiksem.

Fier op de foto

Naima, een vaste waarde in het buurthuis, stuurt nieuwsgierigen meteen naar het eerste expohuisje. Daar staat haar zoon Senad namelijk op een metersgrote print glunderend in de camera te turen. Een glunder die nog steeds op zijn gezicht zichtbaar is. Wanneer zijn broer Bajram arriveert, weet hij meteen waar hij zijn gidsbeurt moet starten. Het is het pronkstuk van de tentoonstelling voor de familie. Wanneer we een portret willen maken voor dit artikel, weten de jongens dan ook meteen wat te doen. Een sterke pose, een krachtige blik en geen enkele blijk van aarzeling: om een beter model hadden we niet kunnen vragen.

Bajram, Hemiksem, 2021

“De trotsheid die je vandaag voelt in de buurt is terecht en mag zeker aan de buitenwereld getoond worden.”

Jasper, Wijkconsulent De Ideale Woning

 

 

 

 

 

Een ex-bewoner van de wijk, die zijn weg nog steeds terugvindt naar het buurthuis, weet even goed waar zijn portret zich bevindt. Zowel op de foto, als de vastgelegde tuin op de foto is hij zeer trots. Afgaande van de vele verhalen die hij vertelt, brengen de foto’s bij hem duidelijk warme herinneringen boven.

De Ideale Woning

SAAMO en de sociale huisvestigingsmaatschappij De Ideale Woning gaan meer dan louter in dialoog met de buurt. Ze bouwen samen aan een betere buurt. De fototentoonstelling is maar één uiting van deze doelstelling. Jasper, wijkconsulent bij De Ideale Woning, bevestigt het belang van een actieve en participatieve buurtwerking: “Onze samenwerking met SAAMO brengt ons in Hemiksem dichter bij de buurt. Hierdoor worden bezorgdheden sneller opgepikt en aangepakt.”. Ook hij kijkt tevreden naar de expo in de wijk: “De foto’s zetten de wijk in een positief daglicht. Dat gebeurt nog te weinig. De trotsheid die je vandaag voelt in de buurt is terecht en mag zeker aan de buitenwereld getoond worden.”.

 Het Nieuwsblad Gazet van Antwerpen  Lees meer over het thema Sociale Bescherming

Back To Top