skip to Main Content

Onderwijskansen bevorderen in Hemiksem

Project
VRAC Onderwijsopbouwwerk In Mechelen
VRAC Onderwijsopbouwwerk In Mechelen

Transfer naar het secundair in Hemiksem

Kinderen uit kwetsbare gezinnen ondervinden tijdens hun schoolloopbaan vaak extra drempels en uitdagingen. SAAMO wil de factoren die daarin een rol spelen in kaart brengen en samen aanpakken. Zo bevorderen we de onderwijskansen van kinderen in Hemiksem.

Ondersteuning bij het secundair onderwijs

Tijdens tweewekelijkse permanenties beantwoorden we onderwijs- en opvoedingsvragen. Daarna is er ruimte voor verdere ondersteuning van gezinnen met kinderen in de eerste graad van het secundair onderwijs. We houden groepsbijeenkomsten met ouders om ervaringen uit te wisselen en hen te informeren. Hun ervaringen voegen we bij die van leerlingen, (zorg)leerkrachten, het CLB en de sociale dienst OCMW. Eens we de drempels en problemen in kaart hebben gebracht, kunnen we zoeken naar structurele oplossingen.

Gelijkaardige projecten

Ook in Mechelen bevordert SAAMO de onderwijskansen van kinderen in kwetsbare posities. Het project Transfer Secundair helpt Mechelse kinderen bij hun overgang naar de middelbare school. Daarnaast is SAAMO ook aanwezig in de sociale woonwijk ‘Nieuw Hemiksem’ met een project rond bewonersparticipatie.

Nieuws & verhalen

Openstaande vacatures

Wij zijn steeds op zoek naar opbouwwerkers voor diverse projecten.
Geïnteresseerd? Bezorg ons tijdig jouw sollicitatie.

Gedreven onderwijsopbouwwerker in Hemiksem

Regio provincie-antwerpen

SAAMO zoekt een gedreven onderwijsopbouwwerker in Hemiksem (50% - tot 31/12/23) Heb jij zin om mee je schouders te zetten onder gelijke onderwijskansen in Hemiksem?  Kijk je er naar uit om samen met jongeren uit het secundair, hun ouders en de school, te werken aan een succesvolle schoolloopbaan? Lees dan…

Back To Top