Skip to content

Bouwen aan de buurt

Project

De komst van 70 nieuwe wooneenheden, en bijhorende bewoners, brengt nieuwe uitdagingen op vlak van samenleven met zich mee voor de Bloemenwijk in Malle. Er is risico op onderbescherming en isolement bij de oude en nieuwe buurtbewoners. SAAMO bouwt daarom samen met hen aan een leefbare en levendige buurt.

Gemeenschapsvorming rond buurtpunt de Blomme

We vertrekken vanuit buurtpunt De Blomme. Een centrale ontmoetingsplek waar bewoners elkaar ontmoeten tijdens burenbabbels, een zwerfvuilactie of infomomenten. We werken aan de versterking van sociale contacten. In een eerste fase gaan we voornamelijk outreachend te werk. Vervolgens stimuleren we buurtbewoners om zich te engageren voor de buurt via eigen wijkinitiatieven.

Wegwijs in de hulp- en dienstverlening

Vanuit het buurtpunt sporen we signalen van onderbescherming op. SAAMO wijst buurtbewoners op hun sociale rechten. Door een gebrek aan informatie en omwille van te hoge drempels blijven deze namelijk vaak onbenut. Daarom maken we hen wegwijs in het lokale dienst- en hulpverleningsaanbod. We zorgen voor advies op maat, doorverwijzingen indien nodig en een laagdrempelige toegang tot verdere dienst- en hulpverlening. We sensibiliseren diensten om toegankelijker te zijn.

Samenwerkingen in de Kempen

Bouwen aan de buurt is een samenwerking tussen SAAMO, Gemeente Malle, OCMW Malle en De Ideale Woning. Het valt onder het LEADER-programma. Met behulp van CEBUD – Thomas More Kempen willen we bovendien de concrete impact en meerwaarde van dit traject in kaart brengen. Onze bevindingen delen we achteraf met andere lokale besturen en welzijnsorganisaties in de ruime LEADER-regio en daarbuiten.

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Rechtenkompas Malle

Rechtenkompas Malle

Wegwijs in premies, toelagen en Malse organisaties.

Back To Top