Skip to content

Groen dicht bij je (t)huis

Project

Een burennetwerk hebben, groen aantreffen in je straat en ontspanning vinden in je buurt dragen niet alleen bij aan geluk, maar vormen tevens een beschermende factor tegen sociale uitsluiting. Daarom zet SAAMO in op meer groen én ontmoeting in Turnhout!

Met het project ‘Groen dicht bij je (t)huis’ zetten we in op het versterken en verbreden van sociale netwerken van (kwetsbare) bewoners. Een steunend sociaal netwerk is een belangrijke beschermende factor tegen armoede en sociale uitsluiting. Het werkt als een vangnet én als springplank. Samenwerken aan groen in je directe buurt is een sterk middel om dit te realiseren. Groen geeft rust en ontspant. Groen zet aan tot sociaal contact. Groen verbetert je leefomgeving en bijgevolg ook je levenskwaliteit. Dus zetten we samen met bewoners groenacties en buurtbijeenkomsten op waarbij iedereen kan bijdragen naar eigen vermogen. Via huisbezoeken houden we de vinger aan de pols en kunnen bewoners aangeven hoe hun ideale steenweg eruit ziet.

SAAMO kiest bewust voor de invalsweg Steenweg op Oosthoven, want deze buurt blijkt vaak uit de boot te vallen: te moeilijk, te druk, te divers qua publiek, … Met SAAMO kijken we voorbij de drempels en beperkingen en gaan we – samen met de buurt – op zoek naar kansen en mogelijkheden. Misschien geen evidente keuze, maar zeker wel de moeite waard!

Dit éénjarig project wordt gesubsidieerd door de Stad Turnhout en voeren we uit in samenwerking met Mekanders vzw, Zorggroep Orion, Meer natuur in de stad en Woonboog.

Back To Top