Skip to content

Het Jobatelier: van model tot concrete toepassing

11/01/2023

Na twee jaar rondden we het project Jobatelier in Lier, Berlaar, Nijlen en Heist-op-den-Berg af. De methodiek van het Jobatelier, zoals SAAMO die in Mechelen ontwikkelde, vertaalden we naar de realiteit van de vier gemeenten. In Berlaar en Nijlen resulteerde dit in het Infopunt Werk dat IGEMO al een tijdje bemant. In Heist-op-den-Berg vindt het project door IGEMO een beperkt vervolg. En in Lier zal de VDAB, samen met de stad, het Jobatelier volledig overnemen. Zij zullen het laagdrempelige begeleidingsmodel voor werkzoekenden verderzetten.

Het model …

Het is ondertussen meer dan 10 jaar geleden dat we in Mechelen aan de slag gingen met langdurig werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Een grote groep daarvan bestond uit kortgeschoolden met een beperkte kennis van het Nederlands.  Een opeenstapeling van drempels maakte voor hen de weg naar de arbeidsmarkt een hobbelig parcours. We merkten dat ze nood hadden aan toegankelijke ondersteuning in hun zoektocht naar een geschikte job. De vragen die binnenstroomden waren divers: hulp bij het zoeken naar geschikte vacatures, hulp bij het online solliciteren, sollicitatiegesprekken voorbereiden en nabespreken, hun CV opmaken of aanpassen, telefoneren in het Nederlands, … Naast die praktische begeleiding voelden we ook de behoefte aan een warm gesprek. Om de zoektocht vol te houden, hadden zij iemand nodig die af en toe vroeg hoe het écht met hen gaat.

Daarom ontwikkelden we samen het Jobatelier, een noodzakelijke aanvulling op het VDAB-aanbod. Het Jobatelier wil een laagdrempelige en veilige plek creëren waar werkzoekenden de nodige basishulp krijgen om te solliciteren. Laagdrempelig wil zeggen: zonder verplichting, naar vrije keuze en zonder afspraak, zo vaak als nodig of gewenst. Veilig wil zeggen: elke werkzoekende mag zijn wie hij of zij is. En de aanpak werkte: tientallen werkzoekenden vonden een job.

Het volledige draaiboek lees je hier

… in de praktijk

Na enkele jaren nam de VDAB in Mechelen de methodiek over. Werkzoekenden kunnen er al jaren terecht met hun vragen. Op vraag van de stad richtte SAAMO in 2019 ook in Lier een Jobatelier op. Even later gingen we ook in Heist-op-den-Berg van start. In 2022 mochten we in Lier 202 bezoekers ontvangen, in Heist-op-den-Berg waren dat er 107. Ongeveer 45% van onze bezoekers konden hun zoektocht op een positieve manier afsluiten: ze vonden werk, begonnen een opleiding of werden doorverwezen naar een ander project of een andere organisatie om de nodige extra ondersteuning te krijgen. Toen we ook uitbreidden naar de kleinere gemeentes Berlaar en Nijlen zochten we naar een gepaste variant op het jobatelier. Samen met IGEMO, het Ensure-project, doopten we dit het Infopunt Werk. Zij experimenteerden met de Jobclub en wezen actief door naar de Jobateliers in Lier en Heist-op-den-berg.

Wat brengt de toekomst?

Het nut en het belang van het Jobatelier? Daar geloven we ten zeerste in. We pleiten dan ook voor de continuering ervan. Voor Lier ziet dat er in elk geval hoopvol uit. De VDAB besliste namelijk om het Jobatelier in Lier in de toekomst verder te zetten. De stad en IGEMO zullen hen daarin ondersteunen. Helaas is dit niet het geval voor Heist-op-den-Berg. Ondanks onze vele pogingen om de VDAB te overtuigen tot een overname, hebben ze beslist hier niet op in te gaan. Gelukkig kan IGEMO nog beperkt aan de slag blijven in Heist-op-den-Berg, Nijlen en Berlaar en zo een beperkt begeleidingsaanbod voor werkzoekenden voorzien.

Vanaf 2023 laten wij het Jobatelier dus finaal los. We kijken terug op een constructieve samenwerking met de vier gemeenten, IGEMO en de VDAB. Samen hebben we een groot aantal werkzoekenden op weg geholpen. Voor meer info over het verdere verloop kan je terecht bij Mara Piessens van IGEMO. We wensen hen en alle werkzoekenden die we in de voorbije jaren mochten ondersteunen, veel succes en een mooie toekomst.

 

Wens jij ook met het Jobatelier aan de slag te gaan?

Neem dan contact op met Ben Van Havere I +32 (0)476 54 16 16ben.van.havere@saamo.be

Back To Top