Skip to content

“It takes a village to raise a child”: slotconferentie en take home messages

11/01/2023

Op 16 november zetten meer dan 150 betrokkenen en geïnteresseerden een kers op de taart van het Europees onderwijsproject “It takes a village to raise a child”, tijdens de slotconferentie in het congrescentrum Lamot in Mechelen. 

VRAC @ Lamot, Mechelen

De Mechelse proeftuin was een samenwerking tussen de stad Mechelen en SAAMO. Sinds de start in 2019 namen honderden kinderen, jongeren en ouders, deel aan één van de vele initiatieven, op school, thuis of in hun buurt. Ook de “VRAC- scholen” en tientallen professionals uit diverse sectoren bouwden mee aan een “dorp” waar welbevinden en onderwijs- en ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren centraal staan.

De slotconferentie werd een dag van uitwisseling en ontmoeting tussen de projectpartners uit Frankrijk, Nederland en Engeland, en Mechelse en Vlaamse geïnteresseerden en belanghebbenden. Met kinderen en jongeren in een hoofdrol, in de vele verhalen en filmpjes én in de zaal, waar “leerling-experten” uit twee secundaire scholen hun ervaringen deelden met het publiek.

Via deze link vind je meer foto’s, een compilatiefilm, presentaties en het eindrapport van onze kennispartner Karel de Grote Hogeschool.

Als Mechelse proeftuin werkten we mee aan workshops over talentdenken, over participatie van jongeren, het betrekken van ouders, het bouwen van ondersteunende netwerken en over de overgang naar het middelbaar onderwijs. De kruisbestuiving in de workshops, die mogelijk werd doordat telkens één van de partners uit Nederland, Frankrijk of het VK meewerkte, maakte de uitwisseling tot het laatste moment verrassend en verrijkend.

 

Myriam Suetens en Joke Jannes (SAAMO) presenteren samen met Greta Anderson (UK) een workshop “Transition to secondary education”
Mathilde Pairon (SAAMO) presenteert samen met Robin Konieczny (UK) een workshop “Youth participation”

 

Once you VRAC, you never go back!

VRAC @ Lamot Mechelen

De stad Mechelen en SAAMO bouwen nu verder op de resultaten van het project.  Een kleine greep uit lopende en geplande activiteiten:

Het talentdenken, een rode draad door veel VRAC-initiatieven, heeft zijn waarde bewezen en zal ook in de komende jaren worden doorgezet: Talent krijgt Zomerkans, de workshops talentencoach, Sterk(h)ouders, projecten zoals Transfer Secundair, Talentevents, …

Het breed intersectoraal netwerk dat we in Mechelen uitbouwden vanuit het gemeenschappelijk denkkader van Nieuwe Autoriteit en dat maandelijks samenkomt voor intervisie, wordt verdergezet. In februari 2023 zal opnieuw een tweedaagse vorming Nieuwe Autoriteit plaatsvinden, voor jeugdwerkers, leerkrachten, welzijnswerkers, politiemensen, …  Alweer het startpunt van meer en betere lokale samenwerking en ondersteuning, én dus meer kansen voor kinderen en jongeren.

Ook het initiatief Netsterk, voor ondersteuning van scholen en ouders, krijgt een vervolg.  Het “Plan Samenleven” (Vlaanderen) voorziet middelen om brugorganisaties uit te bouwen, waarbij scholen met een maatschappelijk kwetsbare leerlingenpopulatie extra ondersteuning krijgen.

 

Take home messages

In VRAC leerden we over de kracht van een positieve benadering bij het uitwerken van een beleid voor meer leerkansen en een ondersteunende omgeving, over het belang van het werken vanuit een gezamenlijke visie, van een ondersteunend netwerk voor professionals en over het centraal zetten van de ervaring en stem van kinderen, jongeren en ouders.

Hier vind je de take home messages die Sofie Geens (stad Mechelen) en Greta Anderson (UK) namens alle VRAC-proeftuinen op de slotconferentie brachten.

Graag meer weten over de realisaties van VRAC?  Aarzel niet om contact op te nemen.

Myriam Suetens – SAAMO – 0475 42 02 13   myriam.suetens@saamo.be

Back To Top