skip to Main Content

VRAC – It takes a village to raise a child

Project
SAAMO Onderwijsopbouwwerk In Provincie Antwerpen
SAAMO Onderwijsopbouwwerk In Provincie Antwerpen

Met het project VRAC – It takes a village to raise a child pakken SAAMO en de Stad Mechelen vroegtijdig schoolverlaten en schoolse vertraging aan. We versterken het gevoel van erbij horen en het welbevinden van kinderen en jongeren. Samen met partners creëren we een sterke leeromgeving in de buurt. We ondersteunen gezinnen en zetten daarbij in op een positieve samenwerking met de school.

Vertrekkend vanuit de kinderen

Omdat kinderen en jongeren zelf heel veel goede ideeën hebben, vragen we in de eerste plaats aan hen wat zij nodig hebben om zich goed te voelen.  In de voorbije periode brachten we kinderen en jongeren  samen om hierover na te denken. We vroegen hen hoe het met hen gaat, hoe ze vrije tijd beleven en wat ze missen en wensen, hoe ze het leven in Mechelen ervaren, hoe hun droomschool eruit ziet. Met de “Buurtbouwers” bekijken we hoe Mechelen Kinderstad er voor hen zou kunnen uitzien.  Ook met ouders gingen we in gesprek. Waar maken zij zich zorgen over, welke kansen zien zij voor hun kinderen en aan welke mogelijkheden denken ze om die waar te maken?

Talent als rode draad

Tijdens “Talent Events ” verruimen kinderen tijdens leuke workshops, gegeven door mensen met een passie voor hun beroep, hun blik en leren ze hun eigen talenten ontdekken. De kinderen ontdekken verschillende beroepen, welke studierichtingen verbonden zijn aan deze beroepen én waar hun passies liggen.

Een intersectoraal netwerk

VRAC brengt maandelijks professionelen uit welzijn, politie, preventie, scholen, buurtwerking, CLB … samen in een intervisienetwerk geïnspireerd door Nieuwe Autoriteit. De begeleiding gebeurt door Emmaus Antwerpen.

Inbedding van het project

Het VRAC-project is een samenwerking tussen SAAMO en Stad Mechelen, en wordt ondersteund door de Karel De Grote Hogeschool. We werken samen met partners uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. HEt project wordt mede gefinancieerd door het Europees Interreg 2 Zeeën Programma. Ook lokale onderwijspartners (LOP regio Mechelen, scholengroep 5 van het GO!, de scholengroep van het katholiek secundair onderwijs regio Mechelen, … ), vrijetijdspartners en welzijnsorganisaties (Kind en Gezin, Sociaal Huis, … ) en Emmaus Antwerpen zijn betrokken bij het project.

 

Back To Top