Skip to content

Met de zomer voor de deur … wijzigen er sociale openbare dienstverplichtingen

29/06/2022

Op 1 juli wijzigen een aantal sociale openbare dienstverplichtingen (SODV), de beschermingsmaatregelen voor mensen die moeite hebben om de energiefactuur te betalen.

 

Sinds midden 2019 worden alle budgetmeters vervangen door digitale meters met voorafbetalingsfunctie. Deze digitale meter biedt de mogelijkheid om de opbouw van energieschulden sneller te detecteren en meer proactief aan te pakken.

Enkele maanden voor de eerste lockdown kwamen verschillende stakeholders samen om de SODV’s tegen het licht te houden van de mogelijkheden van de digitale meter. Een stevig traject want gedurende net iets meer dan twee jaar bespraken we punt per punt de bestaande SODV’s en mogelijke wijzigingen. De Vlaamse regering nam op basis van de voorstellen en verschillende visies van alle stakeholders een beslissing die nu op 1 juli ingaat.

Wat wijzigt er?

  • Een kortere opzeggingstermijn bij je energieleverancier
  • Onmiddellijk prepaid bij Fluvius na drop
  • Verhoging bedrag noodkrediet
  • Snellere doorverwijzing naar de lokale adviescommissie
  • Registratie nieuwe data

Klanten die gedropt worden door hun leverancier wegens het niet-betalen van facturen, krijgen anderhalve maand de tijd om een nieuwe leverancier te zoeken. Dat was twee maanden. Een kortere opzeggingstermijn betekent dat er minder energieschulden ontstaan bij de energieleverancier. De Vlaamse regering schaft ook de verplichting af om aangetekende ingebrekestellingen te versturen. Dit betekent een besparing van 2 miljoen euro.

Klanten die geen nieuwe leverancier vinden, komen net zoals vroeger bij Fluvius terecht. Gebeurt dat voor elektriciteit, dan gaat dat vanaf dag 1 via ‘prepaid’ (het voorafbetalingssysteem dat vroeger de budgetmeter heette). Hier dus geen voorschotfactuur meer maar meteen geld opladen op de meter. Klanten blijven zo schuldenvrij en kunnen meteen terug overstappen naar een commerciële leverancier. Vanuit SAAMO drukken we hier op een duidelijke en heldere communicatie. Want staat er al een digitale meter in huis, dan komt er geen technieker meer langs om deze prepaid-functie te activeren.

Voor aardgas blijft Fluvius wel met voorschotfacturen werken. Maar de prepaid-functie wordt 40 dagen sneller geactiveerd dan vroeger bij niet-betaling van voorschotfacturen.

Zakt je positief saldo in prepaid onder nul, dan is er nog een noodkrediet. Voor beide vormen van energie wordt dit bedrag 75€ en wordt het bedrag geïndexeerd. SAAMO heeft de minister nu reeds gevraagd om deze bedragen meteen aan te passen aan de realiteit van de laatste maanden. Enkele maanden terug kreeg je voor 75€ immers veel meer energie dan nu. Het recht op een noodkrediet uitdrukken in kWh lijkt beter dan in euro’s.

Wie toch bij Fluvius een schuld opbouwt (door verbruik noodkrediet, verbruik 10 ampère of door niet-betalen voorschotfactuur aardgas) zal sneller doorverwezen worden naar de LAC. Voorheen was dit vanaf 750€ per energie. Dit wordt nu vanaf 500€.

Er worden ook andere – nieuwe – data bijgehouden en gedeeld. Een voor ons belangrijke is het aantal mensen en dat ‘zichzelf afsluit’, de duur van deze ‘zelfafsluiting’ en de regelmaat. Het gaat dus om mensen bij wie de meter op 0 staat en die niet meteen opladen. Kortom: mensen zonder verwarming of elektriciteit.

Back To Top