Skip to content

De Experten

Project

Brandstof voor een sociaal energiebeleid

Met de Experten bundelt SAAMO ervaringsexpertise van mensen in energiearmoede. Met vaste werkgroepen zoals een maandelijkse projectvergadering in Brussel. Maar ook vanuit individuele verhalen, kleine gesprekstafels en grote discussiefora in heel Vlaanderen. Vanuit die  ervaringsexpertise volgen mensen in armoede, opbouwwerkers en medestanders samen het sociale energiebeleid op en streven naar een recht op energie. Gebundeld vakmanschap!  

En dat is nodig. De sociale maatregelen in Vlaanderen zijn – in vergelijking met andere Europese landen – goed uitgebouwd. Toch bieden ze onvoldoende waarborgen om energiearmoede daadwerkelijk tegen te gaan en het recht op energie voor iedereen te garanderen. Nieuwe technologie zoals de digitale energiemeter (en budgetmeterfunctie) biedt kansen, maar zet ons evenzeer voor uitdagingen. Zorgen de sociale maatregelen wel voor voldoende bescherming?

Daar bovenop komt ook de noodzakelijk energietransitie. Vandaag stellen we vast dat de energie van de toekomst – geproduceerd door zonnepanelen en warmtepompen – niet toegankelijk is voor mensen in armoede. Hoe zorgen we voor een betaalbare energiefactuur en energiezuinige woningen voor iedereen tegen 2050?

En dan liggen er nog andere dossiers op tafel: een halt aan de bedrieglijke deur-aan-deurverkoop, de effecten van het capaciteitstarief op kwetsbare huishoudens, de uitbreiding van de categorieën rechthebbenden sociaal tarief, een Vlaamse renovatiepremie voor verhuurders, voldoende renovatieondersteuning voor noodkopers …

Wat doen we dan? We adviseren het beleid, we overleggen met de energiesector, we getuigen in de pers en we voeren actie als het moet!

Dit met één streefdoel: energie garanderen voor iedereen!


De Experten leggen in hun eigen woorden uit wat ze doen, en belangrijker, waarom ze het doen:

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Lokaal Aan De Slag Rond Energiearmoede? Bekijk Onze Praktische Gids.

Lokaal aan de slag rond energiearmoede? Bekijk onze praktische gids.

Praktische gids in de aanpak van energiearmoede Tienduizenden mensen op straat voor het klimaat, discussies over grootscheepse woningrenovaties, sociale tarieven…

Nieuws & verhalen

Lokale, Vlaamse En Federale Beleidsaanbevelingen Voor Een Sociaal-rechtvaardig Energiebeleid

Lokale, Vlaamse en Federale beleidsaanbevelingen voor een sociaal-rechtvaardig energiebeleid

De Experten stellen hun beleidsaanbeveling voor in drie memoranda. Lees hier wat er nodig is voor een sociaal energiebeleid.

Mechelse Transitiearena Warmte … Ook Voor Kwetsbare Mechelaar

Mechelse Transitiearena Warmte … ook voor kwetsbare Mechelaar

Met een diverse groep stakeholders zetten we in Mechelen de transitie in. Ook voor Kwetsbare Mechelaars.

Webinar: Afbouw Van Het Sociaal Tarief

Webinar: Afbouw van het sociaal tarief

Hoe bereid je je voor op de afbouw van het sociaal tarief? Opbouwwerker en expert energiearmoede Leen Smets geeft tips en tricks voor hulpverleners en welzijnswerkers.

SAAMO In Hoorzitting Commissie Vlaams Energie- En Klimaatplan

SAAMO in hoorzitting commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan

6 maart 2023, Vlaams Parlement, Commissie Energie- en Klimaatplan: opbouwwerkers Leen en Stefan geven vanuit onze SAAMO-praktijk hun kritische kijk…

Back To Top