skip to Main Content

De Experten

Project
Opbouwwerker Tineke Geeft Uitleg Aan De Computer.
Opbouwwerker Tineke Geeft Uitleg Aan De Computer.

Brandstof voor een sociaal energiebeleid

Met de Experten bundelt SAAMO ervaringsexpertise van mensen in energiearmoede. Met vaste werkgroepen zoals een maandelijkse projectvergadering in Brussel. Maar ook vanuit individuele verhalen, kleine gesprekstafels en grote discussiefora in heel Vlaanderen. Vanuit die  ervaringsexpertise volgen mensen in armoede, opbouwwerkers en medestanders samen het sociale energiebeleid op en streven naar een recht op energie. Gebundeld vakmanschap!  

En dat is nodig. De sociale maatregelen in Vlaanderen zijn – in vergelijking met andere Europese landen – goed uitgebouwd. Toch bieden ze onvoldoende waarborgen om energiearmoede daadwerkelijk tegen te gaan en het recht op energie voor iedereen te garanderen. Nieuwe technologie zoals de digitale energiemeter (en budgetmeterfunctie) biedt kansen, maar zet ons evenzeer voor uitdagingen. Zorgen de sociale maatregelen wel voor voldoende bescherming?

Daar bovenop komt ook de noodzakelijk energietransitie. Vandaag stellen we vast dat de energie van de toekomst – geproduceerd door zonnepanelen en warmtepompen – niet toegankelijk is voor mensen in armoede. Hoe zorgen we voor een betaalbare energiefactuur en energiezuinige woningen voor iedereen tegen 2050?

En dan liggen er nog andere dossiers op tafel: een halt aan de bedrieglijke deur-aan-deurverkoop, de effecten van het capaciteitstarief op kwetsbare huishoudens, de uitbreiding van de categorieën rechthebbenden sociaal tarief, een Vlaamse renovatiepremie voor verhuurders, voldoende renovatieondersteuning voor noodkopers …

Wat doen we dan? We adviseren het beleid, we overleggen met de energiesector, we getuigen in de pers en we voeren actie als het moet!

Dit met één streefdoel: energie garanderen voor iedereen!

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Inspiratiebundel Energiearmoede

Deze bundel is een staalkaart van ons werk rond energiearmoede: heel wat beleidsaanbevelingen, voorbeelden van lokale projecten, unieke opschaalbare experimenten…

Nieuws & verhalen

Met de zomer voor de deur … wijzigen er sociale openbare dienstverplichtingen

Op 1 juli wijzigen een aantal sociale openbare dienstverplichtingen (SODV), de beschermingsmaatregelen voor mensen die moeite hebben om de energiefactuur…

Wat te doen aan energiearmoede? Advies voor welzijnswerkers én burgers

Webinar ihkv de stijgende energieprijzen en jaarafrekeningen, gegeven door energieopbouwwerker Leen Smets.
Back To Top