Skip to content

Zorgzame buurten: minder mazen, meer net

11/02/2022

Vlaams minister Wouter Beke lanceerde in het voorjaar 2021 een projectoproep in Vlaanderen om 100 ‘Zorgzame buurten’ te creëren. Lokale besturen, zorg- en welzijnsorganisaties konden hun plannen rond beter sociaal beleid op buurtniveau voorstellen. Ook in provincie Antwerpen kon de oproep op een enthousiast onthaal rekenen. Uiteindelijk gaan maar liefst 119 projecten twee jaar lang met steun van de Vlaamse overheid aan de slag, waarvan 30 in de provincie Antwerpen.

Eén van de geselecteerde projecten is ‘Iedereen verbonden, da’s Willebroek’. Samen met de gemeente en andere partners zullen we de komende twee jaar de sociale cohesie versterken, sociale bescherming bevorderen en eenzaamheid tegengaan.

Ook in Malle zetten we een opbouwwerker van SAAMO provincie Antwerpen in om werk te maken van een warme buurt met een sterk sociaal weefsel.

In beide gemeenten willen we de mazen in het sociale beschermingsnet wegwerken door zorgnoden te detecteren en mensen beter te informeren. Daarnaast willen we streven naar een betere samenwerking tussen diensten en organisaties in het welzijnslandschap. Samen met hen en op basis van de ervaringen van buurtbewoners bekijken we hoe de dienstverlening in de toekomst laagdrempeliger en proactiever kan werken.

Wat is nu eigenlijk een ‘Zorgzame buurt’?

In een zorgzame buurt zijn de voorwaarden vervuld opdat mensen, ongeacht leeftijd en grote of kleine ondersteuningsbehoeften op meerdere levensdomeinen, comfortabel in hun woning of vertrouwde buurt kunnen (blijven) wonen. Het is een buurt waar jong en oud samenleven, waar mensen zich goed en geborgen voelen, waar levenskwaliteit centraal staat, waar bewoners elkaar kennen en helpen, waar personen en gezinnen met grote en kleine ondersteuningsnoden ondersteuning krijgen en waar diensten en voorzieningen toegankelijk en beschikbaar zijn.

Meer info vind je op Zorgen voor morgen

‘100.000 euro Vlaamse steun om eenzaamheid in Willebroek tegen te gaan’ (Het Nieuwsblad)

Acht tools voor een zorgzame buurt

Vanuit de praktijkervaring van SAAMO legden we een nieuwe leidraad vast voor een zorgzame buurt. Met extra handvatten en praktijkvoorbeelden kunnen we samen werken aan een vernieuwend lokaal welzijnsbeleid en meer sociale bescherming.

Lees de publicatie hier!

Back To Top