Skip to content

Iedereen verbonden, da’s Willebroek

Project

De Vlaamse regering lanceerde in het voorjaar 2021 een projectoproep in Vlaanderen om 100 ‘Zorgzame buurten’ te creëren. Lokale besturen, zorg- en welzijnsorganisaties konden hun plannen rond beter sociaal beleid op buurtniveau voorstellen. Ook in Willebroek gaan we aan de slag om minder mazen en meer net te creëren.

Minder mazen, meer net in Willebroek

Eén van de geselecteerde projecten is ‘Iedereen verbonden, da’s Willebroek’. Samen met de gemeente en andere partners zullen we de komende twee jaar de sociale cohesie versterken, sociale bescherming bevorderen en eenzaamheid tegengaan.

We bakenen ons werkingsgebied af tot Willebroek-Noord, Willebroek-Centrum en Willebroek-Zuid. In dit deel van Willebroek is de armoedeproblematiek, de maatschappelijke kwetsbaarheid en de diversiteit erg groot. De bewoners van dit gebied ervaren het (samen)leven in de buurt op zo goed als alle vlakken minder positief dan de Willebroekenaren die buiten dit gebied wonen. Dit gebied vereist dan ook extra impulsen om buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen en om hen de hulp, zorg en dienstverlening te bieden die ze nodig hebben.

De kern van ons project is: meer en sterkere sociale netwerken voor burgers, meer contacten tussen buurtbewoners, meer sociale bescherming en meer samenwerking en afstemming tussen diensten opdat er een sterker en kwalitatiever antwoord komt op de welzijns- en zorgnoden van buurtbewoners.

Wat is nu eigenlijk een ‘Zorgzame buurt’?

In een zorgzame buurt zijn de voorwaarden vervuld opdat mensen, ongeacht leeftijd en grote of kleine ondersteuningsbehoeften op meerdere levensdomeinen, comfortabel in hun woning of vertrouwde buurt kunnen (blijven) wonen. Het is een buurt waar jong en oud samenleven, waar mensen zich goed en geborgen voelen, waar levenskwaliteit centraal staat, waar bewoners elkaar kennen en helpen, waar personen en gezinnen met grote en kleine ondersteuningsnoden ondersteuning krijgen en waar diensten en voorzieningen toegankelijk en beschikbaar zijn..

Aankondiging Zorgzame Buurten in Willebroek

Bekijk hier alle projecten van Zorgzame Buurten

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Folder I Zorgzame Buurten Willebroek

Folder I Zorgzame buurten Willebroek

In het kader van Zorgzame Buurten voerde opbouwwerker Robbert een buurtanalyse uit. De resultaten daarvan, en het actieplan dat eruit voort kwam, lees je in deze folder.

Minder Mazen, Meer Net: Tools Voor Zorgzame Buurten

Minder mazen, meer net: tools voor zorgzame buurten

Vanuit een rechtenbenadering werkte SAAMO een uitgebreide leidraad uit met tal van praktische handvatten en tools. Lees het hier!

Nieuws & verhalen

Zorgzame Buurten: Het Hoe En Het Waarom Van Een Buurtanalyse

Zorgzame buurten: het hoe en het waarom van een buurtanalyse

Lees hier waarom en hoe we een buurtanalyse maakten in Willebroek!

Zorgzame Buurten: Minder Mazen, Meer Net

Zorgzame buurten: minder mazen, meer net

Ook in Malle en Willebroek creëren we een zorgzame buurt!

Back To Top