Skip to content

STEK-praktijk in de kijker: inloophuis Beringen

11/11/2021

Sinds maart 2021 vind je in het hart van de cité van Beringen-Mijn het INLOOPhuis. Het INLOOPhuis is vormgegeven naar het model ‘de STEK’. Het is een laagdrempelige plek waar mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie terechtkunnen voor een koffie en een babbel. Ze leren er nieuwe mensen kennen, spenderen er hun vrije tijd op een leuke manier en leren af en toe iets bij. Wanneer mensen met problemen kampen, verwijzen de aanwezige sociaal werkers hen door naar de juiste diensten.

Breed netwerk aan partners

De STEK in Beringen is in de turnzaal van een oude school gehuisvest. Opbouwwerker Wouter Lynen is er de spil in de samenwerking tussen tal van partners. “We zijn nog maar pas opgestart, maar kunnen al op een breed netwerk aan partners rekenen. Dat is belangrijk. Zij kunnen hun aanbod bij ons bekend maken en leiden hun achterban naar het inloophuis toe.”

Hoewel we nog maar een half jaar bezig zijn, krijgen we wekelijks toch gemiddeld 60 mensen over de vloer.

Wouter Lynen, opbouwwerker

SAAMO is momenteel de trekker van het INLOOPhuis, maar op lange termijn is het de bedoeling dat de partners de ontmoetingsplek zelf gaan dragen.

Ons doel is dat we onszelf hier overbodig maken, zodat we op andere plek gelijkaardige initiatieven kunnen nemen

Joke Aerts, teamcoördinator Sociale Bescherming bij SAAMO

Inzet op psychisch welzijn en doorverwijzen

De laatste tijd zet het INLOOPhuis in op psychisch welzijn. “We hadden dat vooraf niet zo gepland, maar het blijkt nodig”, zucht Wouter. “In onze STEK zien we steeds vaker dat mensen in een kwetsbare positie kampen met eenzaamheid, verslaving of een andere psychische kwetsbaarheid. Gelukkig hebben we een aantal partners in huis die net daarin gespecialiseerd zijn. Als ik vrijdag mensen ontvang van wie ik vermoed dat ze hiermee worstelen, suggereer ik dat ze bij die diensten langsgaan. Die diensten zijn hier dan ook aanwezig. Als de drempel te hoog is, bel ik de eerste keer samen met hen om een afspraak te maken.”

Op een warme manier verwijzen is ook een cruciaal element in de strijd voor meer sociale bescherming. “Ik zeg altijd tegen de mensen dat ik meestal niet het antwoord op hun vragen heb”, legt Wouter uit, “maar ik beloof wel dat we samen zullen zoeken tot we een antwoord hebben. Meestal komen we dan binnen een partner in het INLOOPhuis uit.”

Een informele sfeer

In het INLOOPhuis hangt steeds een informele sfeer. “Dat moet ook”, weet Wouter. “Het is belangrijk dat mensen hun vraag durven te stellen. Soms is dat moeilijk. Veel mensen in een kwetsbare positie zijn beschaamd over hun situatie. Daarom creëren we in de STEK een sfeer waarin mensen zich thuis voelen. Gisteren hadden we een dame die door haar buurvrouw hierheen gestuurd was. Bij een kop koffie begon ze te vertellen. Ze is verwikkeld in een vechtscheiding. Dat was best een emotioneel gesprek, maar dat mag. Mensen kunnen hier zichzelf zijn. Uiteindelijk hebben we haar getroost en een afspraak gegeven bij het Kruispunt (inloopmoment van de geestelijke gezondheid en alle partners daarrond), zodat ze psychische hulp op maat kan krijgen.”

Signalen oppikken

Ook de dienst Wonen is nog maar sinds kort betrokken in het INLOOPhuis. “Onze buurtwerker Patrick merkte tijdens zijn huisbezoeken op dat steeds meer gezinnen in de wijk met woonproblemen kampen”, gaat Joke verder. “Omdat het aanbod van de dienst wonen nog onbekend was, kwamen mensen uit de Cité niet altijd bij hen over de vloer. Wij hebben dat signaal opgepikt en zijn ermee naar de stad gegaan. Sindsdien zit de dienst hier meerdere keren per maand, wat de drempel voor veel gezinnen wegneemt. Op die manier zorgen we in het INLOOPhuis niet alleen voor individuele oplossingen, maar bedenken we manieren die de sociale bescherming van alle mensen in een kwetsbare positie verbeteren. In de toekomst willen we daarover nog meer nadenken samen met onze bezoekers en vrijwilligers. Zo houden we samen met partners de mazen van ons sociaal bestel zo klein mogelijk.”

Back To Top