Skip to content

30 TOPPRIORITEITEN Recht op betaalbaar wonen en menswaardige opvang voor iedereen

De huisvestingsmarkt zit in crisis, een grote structurele crisis. Vanuit het Gentse middenveld kunnen we niet langer machteloos blijven toekijken. Voor heel wat groepen in kwetsbare situaties wordt het basisrecht WONEN meer en meer uitgehold. Steeds meer mensen voelen zich uitgesloten.

Er is nood aan een echt woonplan met een concrete timing, duidelijke budgetten en verantwoordelijkheden. Daarom slaan we met burgers, héél veel middenveldorganisaties en experts (zie bijlage) rond woonbeleid de handen in elkaar. We formuleren concrete vragen en eisen aan de Federale, Vlaamse en lokale overheid. We baseren onze eisen op ervaringen uit de praktijk en op onderzoek.

Back To Top