Skip to content

Dampoort KnapT OP!

In 2015 werd het proefproject ‘Dampoort knapT OP!’ in de Dampoortwijk gelanceerd. Het OCMW Gent stelde voor de renovatie van tien dergelijke woningen 300.000 euro ter beschikking. De partners van Community Land Trust (CLT) Gent vzw zorgden voor een intensieve sociale en technische begeleiding bij de verbouwingswerken. Bij de verkoop van hun woning moeten de zogenaamde noodeigenaars de tussenkomst terugbetalen aan het OCMW. Ook een deel van de eventuele meerwaarde gaat naar het OCMW. Op die manier kan dezelfde tussenkomst voor verschillende opeenvolgende gezinnen ingezet worden en wordt er bewust spaarzaam omgegaan met de beschikbare overheidsmiddelen.

Back To Top