Skip to content

De STEK – Sterke zet voor sociale bescherming

DE STEK verwijst naar een informele plek in de nabije omgeving waar mensen makkelijk binnenlopen voor een babbel of om bij te leren. Ze vinden er ook de weg naar het hulp- en dienstverleningsaanbod. Bezoekers en sociaal werkers denken na over oplossingen voor betere sociale bescherming en leggen die voor aan dienstverlenende instanties en het beleid. Zo verhoogt de STEK voor meer mensen de kans om hun rechten op kwaliteitsvolle dienstverlening en voldoende inkomen te laten gelden.

Back To Top