Ga naar hoofdinhoud

Wat doet SAAMO in Brussel?

SAAMO Brussel ontwikkelt projecten rond wonen en sociale bescherming. We richten ons naar mensen die moeilijk toegang vinden tot een kwaliteitsvolle en betaalbare woning, tot rechthebbenden op een leefloon, tot mensen zonder wettig verblijf. Binnen de sociale hoogbouwwijk Peterbos organiseren we een buurtgerichte Stek-werking. Ontdek hieronder meer over onze projecten!

Zorgzame Buurt Peterbos

Zorgzame buurt Peterbos

Het project Zorgzame Buurt (2022 – 2024) pakt in Peterbos de gezondheidsongelijkheid aan en werkt naar een structurele en duurzame…

Samen Op Straat Peterbos

Samen op straat Peterbos

Het project Samen op straat gaat aan de slag met jongeren die geen aansluiting vinden bij jeugdwerk, opleidingen of jobs om samen rond het imago van de de wijk te werken. n 2023 gaat SAAMO Brussel van start met dat project in de wijk Peterbos (Anderlecht). 
Samen Voor Sterk Opbouwwerk

TIS + Pilootproject voor mensen zonder wettig verblijf

Talenten voor meer inclusie en solidariteit” (TIS+) is een nieuw pilootproject van SAAMO Brussel dat zal starten vanaf januari 2023. TIS+ is een project met en voor mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Gewest.
Mensen Zonder Wettig Verblijf

Mensen zonder wettig verblijf

In Brussel leven duizenden mensen zonder wettig verblijf in bijzonder moeilijke omstandigheden. SAAMO Brussel komt op voor meer sociale bescherming…

Het WoonBox-model

Het WoonBox-model

WOONBOX: een tijdelijke, modulaire woonunit in leegstaande gebouwen voor mensen met een laag inkomen WoonBox werd ontwikkeld als oplossing om…

WoonMobiel

WoonMobiel

In de winter van 2020 werden maar liefst 5.000 daklozen geteld in Brussel. Het tekort aan betaalbare en degelijke woningen…

STEK Peterbos

STEK Peterbos

In de sociale woonwijk Peterbos werken we samen met haar diverse bewoners aan een solidaire en levendige wijk waar het…

BASkuul

BASkuul

Samen met mensen met een recht op leefloon ijveren we voor een volwaardig laatste vangnet voor iedereen. Er zijn vandaag…

Back To Top