Skip to content

Folder I Zorgzame buurten Willebroek

In mei 2022 ging het project Zorgzame Buurten Willebroek van start met als doel ontmoeting te stimuleren in kwetsbare buurten, vereenzaming op te sporen en onderopname van rechten bij personen in een kwetsbare positie tegen te gaan. Daarbij werd de focus gelegd op warm outreachend werken en netwerkvorming. Het project wordt getrokken door een stuurgroep bestaande uit de gemeentelijke diensten Samenleven, het Welzijnsloket, LDC De Wilg & de vzw SAAMO.

Er werd gekozen om de focus te leggen op de meest kwetsbare, Willebroekse buurten, nl. Willebroek Noord (paars), Willebroek Centrum (rood) en Willebroek Zuid (geel).

In dit boekje vinden jullie een samenvatting van de meest opvallende resultaten uit de bevragingen bij buurtbewoners en welzijnsprofessionals gevolgd door een toelichting van de acties die vanuit het project worden uitgevoerd rond de belangrijkste noden. De uitgebreide buurtanalyse waarin de resultaten in detail worden besproken krijgen jullie na deze sessie toegestuurd.

Bekijk de folder hier

 

Back To Top