Skip to content

Noden van alle maatschappelijk kwetsbare Gentenaren onder de aandacht brengen

Noden van alle maatschappelijk kwetsbare Gentenaren onder de aandacht brengen

We  schreven een prioriteitennota waarin we de noden van deze mensen belichten en zo 17 prioriteiten naar voor schuiven om sociaal onrecht en uitsluiting tegen te gaan. Deze nota is doorspekt met pasklare en zeer concrete oplossingen en focust op verschillende levensdomeinen/beleidsdomeinen.

Back To Top