skip to Main Content

SAAMO Gent zoekt een medewerker facility / intern preventieadviseur

(c) Sora Shimazaki

Samenlevingsopbouw Gent komt op voor het recht op een menswaardig leven voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities. Samenlevingsopbouw wil deze mensen opnieuw greep laten krijgen op hun leven en hun omgeving. Met een ploeg van een 40-tal medewerkers proberen wij samen met deze mensen het verschil te maken en zetten we beleidsmakers aan om uitdrukkelijk te kiezen voor armoedebestrijding, solidariteit en herverdeling. 

Om onze back office te versterken zijn wij op zoek naar een medewerker facility die ook verantwoordelijke voor Interne Preventie en Veiligheid  is

WIE ben jij?

 • Je hebt een hart voor de sociale sector en voelt verbinding met de missie van SAAMO,
 • Je hebt ervaring als gebouwbeheerder,
 • Je hebt ervaring of voeling met de wetgeving m.b.t. Preventie en Veiligheid vanuit eerdere tewerkstelling, een gevolgde opleiding of aantoonbare interesse,
 • Je beschikt over minimaal een getuigschrift van de multidisciplinaire basisvorming intern preventieadviseur niveau III (hoger mag altijd) of bent bereid en voldoet aan de voorwaarden deze scholing te volgen op korte termijn, (minimaal 40 lesuren tijdens de werkuren te volgen en op kosten van de werkgever),
 • Je weet van aanpakken en hebt geen schrik om op korte termijn hands on aan de slag te gaan,
 • Je kan je werkuren flexibel aanpassen aan de noden van de organisatie,
 • Je legt makkelijk contact met externe diensten en bent goed in planmatig werken en opvolgen van afspraken,

WAT verwachten wij van jou?

 • Je bent de drijvende kracht voor het uitstippelen van een duidelijk en transparant facility- en veiligheidsbeleid in nauwe samenwerking met interne en externe partners.
 • Je staat in voor het dagelijks beheer van de gebouwen en infrastructuur van al onze locaties. Dit zowel operationeel-technisch, als organisatorisch-administratief.
 • Je bent aanspreekpersoon inzake preventie en veiligheid voor alle medewerkers. In overleg met Securex, de algemeen coördinator, syndicale delegatie en interne vertrouwenspersoon formuleer je voorstellen die de veiligheid en het welzijn van medewerkers in de organisatie verhogen.
 • Je bent in staat op een laagdrempelige en begrijpbare wijze instructies te communiceren op een onderbouwdemanier naar alle werknemers,
 • Je kan een beleid planmatig uitschrijven, opvolgacties hieraan koppelen en intern samenwerken om deze te realiseren,
 • Organiseren, opvolgen en samenwerken zijn jouw kerncompetenties,

 

WAT kunnen wij jou bieden?

 • Een contract van onbepaalde duur, 50%
 • Onmiddellijke indiensttreding
 • Op termijn kans op uitbreinding van contract op basis van interne noden en persoonlijke competenties mogelijk.
 • Barema A1, PC329.01 – anciënniteit te bespreken op basis van relevante ervaring
 • Vergoeding woon-werkverkeer
 • Vormingsaanbod op maat
 • Soepele verlofregeling en compensatie meeruren

SAAMO Gent voert een diversiteitsbeleid bij aanwerving van medewerkers. Competenties zijn bij ons belangrijker dan geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst. SAAMO Gent nodigt uitdrukkelijk sollicitanten van niet-Belgische origine uit zich voor deze vacature kandidaat te stellen.

Back To Top