Skip to content

Project | De Zwiermeulen

ActiviteitProject

Elke dinsdag en donderdag kunnen wijkbewoners wassen of drogen aan democratische prijs

Vrijwilligers Van Oranje Richten Sociale Miniwasserette De Zwiermeulen In.

De vrijwilligers van vzw Oranje richten de ontmoetingsruimte bij de wasserette in.

SAAMO West-Vlaanderen opent De Zwiermeulen, een sociale wasserette in de Sint-Pietersmolenwijk in Brugge. De Zwiermeulen levert een nuttige en betaalbare dienst, is een nieuwe ontmoetingsplek voor buurtbewoners en is bovenal een experiment rond gedeeld materiaalgebruik.

Grote wasjes, kleine wasjes

In De Zwiermeulen kunnen buurtbewoners elke dinsdag en donderdag hun was doen aan een democratische prijs. Bovendien is er ruimte voor een gezellige babbel en een kopje koffie. Met de mini-wasserette stimuleert SAAMO West-Vlaanderen het delen van materialen, goed voor het klimaat en de portemonnee. Buurtbewoners krijgen bij hun bezoek ook energietips.

“We zijn het zo gewoon om onze eigen grasmaaier of wasmachine te kopen, terwijl dat niet voor iedereen financieel haalbaar is.”

-Opbouwwerker, Jan

Sint-Pieters deelt het klimaat

Dit proefproject is onderdeel van “Sint-Pieters deelt het klimaat”, een initiatief van de stad Brugge.

Brugge heeft de ambitie om tegen 2030, 40% minder CO2 uit te stoten. Om die doelstelling te realiseren wil de stad het draagvlak voor klimaatengagement vergroten. SAAMO West-Vlaanderen werkt intensief mee rond het thema energie. De oprichting van De Zwiermeulen kadert in deze samenwerking.

Samen met lokale diensten en de sociale huisvestingsmaatschappij onderzocht SAAMO West-Vlaanderen hoe dit initiatief een vaste plek kon krijgen in de wijk Sint-Pieters.

Een geslaagd experiment

Eind 2021 eindigde de inzet van SAAMO in de sociale wasserette. De Zwiermeulen blijft echter bestaan. In korte tijd kwamen we tot de vaststelling dat dit initiatief een meerwaarde is voor de Molenwijk.

Enkele organisaties (Oranje, Kwartiermakers van Covias, de bewonerswerking vzw ’t Meulentje) besloten om samen met wijkbewoners De Zwiermeulen verder uit te baten.

Het is de bedoeling om door deze samenwerkingsvorm bewonersparticipatie sterk aan te moedigen.  De sociale wasserette krijgt een bredere invulling en wordt een ‘Open Huis’ . De tuin wordt heringericht tot een laagdrempelige en kleinschalige ontmoetingsplaats voor wijkbewoners. Vanuit De Zwiermeulen zullen ook activiteiten en laagdrempelige evenementen zoals een pleinfeest of De Langste Stoel georganiseerd worden.

Lees over de week van Jan en Mieke in de Zwiermeulen in SAMO-Magazine, nr.2 jrg. 2021 (pg 12-13)

Back To Top