Skip to content

Project | Op weg naar SAAMO-SOL

Project

Ook gezinnen in een kwetsbare positie moeten kunnen meegenieten van duurzame en betaalbare energie.  SAAMO-SOL brengt Lage-inkomensgezinnen samen en toont deelnemers de weg om energie te besparen. Samen ontwerpen ze een solidaire vorm van zonnedelen, aangepast aan hun noden en behoeften.

Mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie hebben vaak zelf niet de middelen om keuzes te maken die een duurzamere levensstijl garanderen. Integendeel, ze dreigen zelfs het slachtoffer te worden van maatregelen afgestemd op sterkere groepen en van een beleid dat klimaatonvriendelijke keuzes afstraft. Om te komen tot een klimaattransitie moet het huidig gebruik van fossiele brandstoffen afgebouwd worden en moeten er meer hernieuwbare, duurzame alternatieven beschikbaar zijn. SAAMO ijvert voor een sociaalrechtvaardige transitie. Als we willen komen tot werkbare oplossingen voor de samenleving dan mag niemand achterwege gelaten worden.

Samenwerken aan energiebesparing

Met  ‘op weg naar SAAMO-SOL’ brengen opbouwwerkers het huidige energieverbruik in kaart van gezinnen uit de Westhoek die ze bereiken via de projecten Papillon en HuurGoed. Ze brengen hen samen om in groep aan energiebesparing te doen en groene energiecontracten af te sluiten.

Solidair zonnedelen

Een volgende stap is het oprichten van een duurzame energievoorziening, aangepast aan hun noden en behoeften. Zoals een solidaire vorm van zonnedelen: In de Westhoek kan dat bijvoorbeeld een landbouwer zijn die zijn stallen vol zonnepanelen legt en overtollige energie wil delen met de buurt. Dan krijgt hij wel een compensatie voor wat hij schenkt, maar de prijs ligt lager dan het energietarief dat mensen moeten betalen.  Een andere denkpiste is een virtuele ‘zonnebank’.  Mensen die zonnepanelen hebben en meer energie opwekken dan ze verbruiken kunnen dat verkopen, maar kunnen bijvoorbeeld ook beslissen om 10 % daarvan te schenken aan het goede doel. Dat zou dan kunnen gebeuren via een soort tussenschakel, of een ‘zonnebank’.  Wat het ook wordt, tegen de zomer van 2024 wil het project samen met de gezinnen een uitgewerkt voorstel op de tafel leggen.

We zullen mensen met lage inkomens samenbrengen en met hen kijken wat groene energie voor hen betekent. Wat vinden zij daarin belangrijk? Vervolgens willen we ervoor zorgen dat ook zij kunnen genieten van groene stroom. – Stefan, opbouwwerker energie

Als gezinnen in een kwetsbare situatie mee kunnen genieten van duurzame, betaalbare energie zullen hun energiefactuur en eventuele energieschulden dalen,  wat bijdraagt aan de bestrijding van energiearmoede.  Met dit project willen we dus een sociale winst boeken, naast de klimaatwinst.

 

Back To Top