Skip to content

Energiecrisis: aanbevelingen van opbouwwerkers aan onze overheid

30/08/2022

De energiewerkers van SAAMO hebben vanuit hun praktijk nabij en met kwetsbare gezinnen enkele aanbevelingen voor onze overheden. Je leest ze hieronder.

Sociaal tarief energie

 • Maak de doelgroep verhoogde tegemoetkoming (VT) structureel.
 • Voeg de gezinnen in collectieve schuldenregeling toe.
 • Zoek oplossing voor klanten met gedeelde tellers.
 • Zorg dat rechthebbenden VT ook hun recht effectief opnemen.
 • Maak een ‘sociaal tarief light’/ maak het sociaal tarief progressief.

Fluvius gedropte klanten

 • Geef gedropte klanten 6 maanden sociaal tarief in plaats van het ‘ontradingstarief’, zo krijgen ze de kans om hun schuld bij de commerciële leverancier af te betalen.
 • Geef de minimale levering aardgas automatisch aan budgetmeter-klanten.
 • Werk hetzelfde systeem uit voor elektrische verwarming.

Preventieve aanpak

 • Zorg ervoor dat kwetsbare gezinnen energie-investeringen in de woning niet moeten voorfinancieren.
 • Voer het conformiteitsattest algemeen in SAMEN met een geconventioneerde huurprijs.
 • Bouw meer energiezuinige sociale woningen.
 • Geef concrete tips voor energiebesparing.
 • Voer campagne tegen energieverslindende huishoudtoestellen.
 • Geef als overheid het goede voorbeeld.

Energiefactuur

 • Haal de extra kosten uit de factuur en hef die via belastingen.
Back To Top