Skip to content

Model | Tijdelijke Bezetting Sociale Leegstand (TBSL)

Model
Een Tijdelijke Woonst Kan Wonderen Doen.
Een Tijdelijke Woonst Kan Wonderen Doen.

Het lange wachten is frustrerend. Er zijn grote woningen maar die zijn onbetaalbaar voor wie ze dringend nodig heeft.

Een Tijdelijke Woonst Doet Wonderen.

Leegstaande sociale woningen bieden tijdelijk onderdak aan zij die uit de boot vallen op de woningmarkt.

TBSL biedt een tijdelijke oplossing voor mensen in grote woonnood. Het project geeft mensen zes tot negen maanden toegang tot een sociale woning die tijdelijk leegstaat, in afwachting van afbraak of renovatie. Op die manier belanden ze niet op straat en winnen ze tijd om een structurele woonoplossing te zoeken.

60 gezinnen kregen tijdelijk een dak boven het hoofd

Na een goede opstart in Oostende kende het project een uitbreiding naar de regio’s Brugge en Houtland. In drie jaar tijd konden 60 gezinnen tijdelijk terecht in een woning van TBSL. Maar SAAMO West-Vlaanderen moest ook meer dan 300 gezinnen teleurstellen, die op dat moment dakloos waren of dakloos dreigden te worden. Het project creëerde een actieve samenwerking met welzijnsdiensten die kandidaten aanbrachten en instonden voor gepaste begeleiding. Sociale huisvestingsmaatschappijen stelden gezonde en veilige woningen ter beschikking.

Mario -Tijdelijke Bezetting Sociale Leegstand
Mario kreeg via het project TBSL een tijdelijke woonst.

“Na het overlijden van mijn moeder raakte ik op de dool. Ik belandde zelfs een tijdje in de gevangenis. Na mijn vrijlating vond ik geen woning en kwam ik in de nachtopvang terecht. Uiteindelijk vond ik via TBSL een dak boven mijn hoofd. Zo kreeg ik de kans om stappen vooruit te zetten. Dankzij TBSL raakte ik er bovenop. Ik woon nu in een studio, ben in collectieve schuldbemiddeling en heb een job als werfleider. Ik heb enkele belangrijke lessen geleerd. Nu sta ik met plezier op, ga ik graag werken en heb absoluut geen behoefte meer aan het leven dat ik vroeger leidde.”
-Deelnemer, Mario

51 gezinnen vonden een structurele woonoplossing

TBSL gaf mensen de kans om tot rust te komen in een tijdelijke woning. Met de nodige begeleiding gingen ze op zoek naar een vaste verblijfplaats, vaak met succes. 51 van de 60 gezinnen slaagden erin om een structurele oplossing te vinden. Een intensieve begeleiding was hierbij een troef. Het gaf de hulpverlening de mogelijkheid mensen uit de dak- of thuisloosheid te halen zonder de lange wachtlijsten te moeten doorlopen, een goede aanvulling op het klassieke opvangsysteem. De helft van de gezinnen kwam uiteindelijk in een sociale woning terecht. Grote gezinnen konden vaak niet anders dan een woning op de private huurmarkt aanvaarden, meestal boven hun budget. Gezinnen met een migratieachtergrond vonden moeilijk toegang tot diezelfde private huurmarkt. Dat had vooral te maken met de onwil om te verhuren aan mensen van een andere origine.

Publicatie en toolbox voor lokale besturen en welzijnsdiensten

De conceptontwikkeling van TBSL is afgerond. SAAMO West-Vlaanderen blijft het thema Wonen van nabij opvolgen. Er is immers een hoge nood aan extra sociale woningen, betaalbare private huurwoningen en doorgangswoningen voor mensen die een crisis doormaken. Vanuit haar politieke opdracht ijvert SAAMO West-Vlaanderen voor aanpassingen in het woonbeleid en ze klaagt o.a. via de Woonzaak wantoestanden aan.

TBSL in jouw stad of gemeente?

Lokale besturen en sociale organisaties kunnen dit project nu opstarten in hun gemeente.
De samenwerking met lokale besturen, sociale diensten en huisvestingsmaatschappijen zorgde voor belangrijke inzichten over dakloosheid en leegstand. Die ervaring mag niet verloren gaan. Een publicatie en toolbox met tien praktische aanbevelingen zorgt ervoor dat geïnteresseerden goed voorbereid van start kunnen gaan.

Lees de publicatie

Ga aan de slag met de toolbox

Lees artikel Tania zkt. huis in SAMO-Magazine nr2. jrg. 2020 (pg.7-10)

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Toolbox TBSL

Toolbox TBSL

Tien aanbevelingen en praktische tips voor lokale besturen en welzijnsactoren die met het model van Tijdelijke Bezetting Sociale Leegstand (TBSL) van start willen gaan.

Publicatie TBSL

Publicatie TBSL

Hoe verliep het project? Wat betekende een tijdelijke woonst voor de 60 gezinnen die terecht konden in een woning van TBSL? Op basis van de ervaringen in dit project formuleren we aanbevelingen voor het lokale woonbeleid.

Back To Top