Skip to content

Van Avelgem tot Oostende: Brugfiguren versterken de relatie tussen ouders en de school

16/11/2021

Eén op zeven kinderen groeit op in kansarmoede. Scholen merken dat steeds meer gezinnen het moeilijk hebben. Brugfiguren bouwen een vertrouwensband op met deze gezinnen, de school en sociale partners. Twee mama’s vertellen hoe zij de ondersteuning van een brugfiguur ervaren. 

Lees hun verhaal op sociaal.net

Dit artikel verscheen eerder in ons magazine (lentenummer 2020)

West-Vlaanderen koploper brugfiguren

In West-Vlaanderen brengen SAAMO, flankerend onderwijsbeleid van de provincie en expertisecentrum Vonk lokale besturen en hun brugfiguren samen in een lerend netwerk. 46 brugfiguren en 22 beleidsmedewerkers nemen deel. Ze bereiken hiermee 31 West-Vlaamse gemeenten.

In 2020 zijn er in West-Vlaanderen 14 nieuwe brugfiguren gestart. Ze krijgen niet altijd de functietitel van brugfiguur, maar zijn wel het aanspreekpunt voor gezinnen en scholen vanuit het Sociaal Huis of verkennen de mogelijkheid om als brugfiguur aan de slag te gaan. Daarmee is West-Vlaanderen koploper in Vlaanderen wat betreft aantal brugfiguren.

Verneem meer over de brugfigurenwerking onderwijs

West-Vlaamse lokale besturen en hun brugfiguren, beleidsmakers en beleidsmedewerkers kunnen zich inschrijven voor het trefmoment op 17 december met spreker Ides Nicaise.

Back To Top