Skip to content

Brugfiguur Veerle houdt Zwevegemse scholen een spiegel voor

02/09/2022

De boekentassen zijn gepakt, de schoolpoorten zwaaien opnieuw open. Ook brugfiguur Veerle Gevaert van SAAMO West-Vlaanderen is klaar voor het nieuwe schooljaar.

In Avelgem is ze al langer een vertrouwd gezicht, in Zwevegem is Veerle nog maar één jaar aan de slag. Met de energiecrisis, de inflatie en de toenemende financiële zorgen bij ouders, zijn de scholen maar wat blij met Veerle ’s inzet voor gelijke onderwijskansen.

Wat heb je in één jaar al kunnen verwezenlijken in Zwevegem?

In Zwevegem werk ik intensief samen met vier basisscholen. Ook met de andere zes basisscholen in de gemeente heb ik regelmatig contact. Vorig jaar lag de focus op het ondersteunen van individuele vragen van gezinnen. Via doorverwijzing van de school komen deze gezinnen bij mij terecht. Ik kon zo 27 gezinnen assisteren. Telkens niet ‘in plaats van’, maar ‘samen met’ de ouders. In totaal volgde ik 196 vragen op.

Kan je enkele voorbeelden geven van jouw aanpak naar kwetsbare gezinnen?

  • Ik vergezelde gezinnen bij het oudercontact.  Soms hebben ouders schroom, maar ik durf wel extra vragen te stellen aan de leerkracht. Zo weet ik zeker dat ze alles juist begrepen hebben.  Als er na het oudercontact opvolging vereist is, zoals een aanmelding bij het revalidatiecentrum voor een diagnostisch onderzoek, dan kan ik dit direct samen met hen opnemen.
  • Als ouders het advies van school krijgen om logopedie op te starten voor hun kind, moeten ze verschillende stappen zetten voordat de therapie effectief kan beginnen (een intakegesprek bij een logopediste, een afspraak maken bij een kinderarts, een IQ-test laten afnemen,…). Sommige ouders zien door het bos de bomen niet en stellen dit uit. Als brugfiguur maak ik de nodige afspraken en volg ik dit op, tot de therapie start.
  • Voor een 5-tal gezinnen heb ik de onderwijscheques van de gemeente aangevraagd. Ze wisten niet dat deze financiële ondersteuning bestond. Zo verlaagde de schoolfactuur met 45 euro (voor een kleuter) of 90 euro (voor een lager school kind).

Wat valt er jou op in de samenwerking met scholen?

Scholen kennen niet alle diensten of organisaties, die een hulp kunnen zijn voor leerlingen en hun gezin. Ik ben dan de tussenpersoon die de contacten faciliteert tussen de school, het gezin en de dienstverlening. Scholen kunnen niet alle maatschappelijke problemen oplossen, door de inzet van een brugfiguur krijgen kinderen in een kwetsbare situatie sneller de juiste ondersteuning. Ik wil in de toekomst scholen stimuleren om kostenbesparend te werken en leerkrachten tips geven om bewuster om te gaan met de diversiteit in hun klas.

Door de ondersteuning van Veerle krijgen gezinnen sneller de juiste hulp. Veerle kent de diensten, brengt de ouders hiermee in contact en maakt hun initiatieven bij ons bekend. Zo kunnen wij als school zelf ook ouders doorverwijzen naar bijvoorbeeld Huis van het Kind. Veerle houdt ons een spiegel voor: niet alles wat wij vanzelfsprekend vinden, is ook zo voor elke ouder.

-Lieselot, zorgcoördinator van De Windroos

Hoe wil je dit schooljaar werken aan gelijke onderwijskansen?

In m’n tweede jaar in Zwevegem wil ik de samenwerking met de scholen en gezinnen naar een hoger niveau tillen: starten met een oudergroepje op school, ouders digitaal vaardiger maken, leerkrachten bijstaan om armoede- en cultuursensitief te werken in de klas, leerkrachten laten kennismaken met de werking van bijvoorbeeld Huis van het Kind of OCMW, …

Plannen genoeg, het belooft een boeiend schooljaar te worden in Zwevegem!

Meer info over de brugfigurenwerking onderwijs

Twee mama’s vertellen hoe zij de ondersteuning van een brugfiguur ervaren 

Back To Top