Skip to content

Studiedag Het OCMW als motor tot armoedebestrijding

17/11/2023

ISO 800

Studiedag: het OCMW als motor tot armoedebestrijding

Vrijdag 17 november 2023
9u00 – 16u40
Brussel | Circularium (vlakbij station Brussel-Zuid)
Bergensesteensweg 95, 1070 Anderlecht

prijs: €20 (gratis voor rechthebbenden OCMW en studenten)

Inschrijven

Deel de studiedag op Facebook

Wat hebben rechthebbenden nodig van een OCMW?

Hoe geven we maatschappelijk werkers ruimte voor sterk maatschappelijk werk?

Welk beleid moet daar tegenover staan?

 

Deze en andere vragen komen aan bod op de studiedag “OCMW als motor tot armoedebestrijding“.

Het OCMW heeft cruciale sleutels in handen om aan effectieve armoedebestrijding te werken. De unieke positie van maatschappelijk werkers die trajecten aangaan met rechthebbenden op OCMW-steun, kan moeilijke situaties doen keren. Met de stijgende armoede in het achterhoofd en de effecten van de opeenvolgende maatschappelijk crisissen, hebben we meer dan ooit nood aan sterke OCMW’s binnen een daadkrachtig Vlaams, Waals, Brussels en Federaal beleid.

Daar denken we op de studiedag samen over na.

Voor wie is de studiedag?

De studiedag richt zich tot mensen die geloven in een sterk OCMW: maatschappelijk werkers, sociaal werkers, OCMW-mandatarissen, onderzoekers en rechthebbenden op OCMW-steun.

Wie organiseert de studiedag?

De studiedag wordt georganiseerd door het Platform GPMI. Dit is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties:

Wat staat op het programma?

 • 9:00: onthaal
 • 9:30 – 9:35: verwelkoming – Griet Vielfont namens Platform GPMI
 • 9:35 – 9:40: inleiding – Alexandre Lesiw namen POD-MI
 • 9:40 – 10:25: key note speaker – Wim Van Lancker, professor Sociaal werk en Sociaal beleid aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (KU Leuven). Hij doet onderzoek rond armoedebestrijding en OCMW-beleid
 • 10:25 – 11:25: een traject bij het OCMW, bekeken vanuit de bril van rechthebbenden
 • 11:25 – 11:45: pauze
 • 11:45 – 12:45: maatschappelijk werk bij het OCMW, bekeken vanuit de bril van maatschappelijk werkers
 • 12:45 – 13:30: lunch
 • 13:30 – 14:30: Collectif Cartach neemt ons mee in een interactieve tentoonstelling
 • 14:30 – 15:15: gesprekstafels
 • 15:15 – 15:45: pauze
 • 15:45 – 16:30: een vernieuwende kijk op OCMW-beleid, in gesprek met:
  • Henk Van Hootegem vanuit het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
  • Katty Creytens vanuit Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN)
  • Alain Vaessen, vanuit de Federatie van Waalse OCMW’s
  • Vanessa De Greef, vanuit de Ligue Des Droits Humans
 • 16:30 – 16:40: uitleiding– Griet Vielfont namens Platform GPMI

Inschrijven

Voor vragen, neem contact op met Griet Vielfont griet.vielfont@saamo.be

Met steun van:

 

Back To Top