Skip to content

Afstudeerprijs gaat naar eindwerk over de stedelijke beleving van vrouwen

15/02/2024

In 2023 werd Lena Verlooy de winnaar van de jaarlijkse afstudeerprijs van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP). Alle eindwerken met een ruimtelijk of stedenbouwkundig onderwerp kunnen meedingen naar de prijs. Lena schreef over de stedelijke belevenis van vrouwen in Antwerpen-Noord. Ze werkte daarvoor samen met de vrouwen van het ‘Onze Tuin’ van het project Ruimte publiek maken.

Inspirerend thema

De afstudeerprijs van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) gaat naar eindwerken die vernieuwend of inspirerend zijn voor de vakwereld en relevante maatschappelijke thema’s aansnijden. Het is een 12-koppige jury die het beste eindwerk kiest.

Vrouwen in de publieke ruimte

Lena deed een participatief actie-onderzoek naar de betrokkenheid van vrouwen bij de ontwikkeling van de publieke ruimte. Lena stelt in haar afstudeerwerk dat er een gebrek een diversiteit is in de stemmen die steden vormgeven. Gevolg hiervan is een ongelijke toegang van steden voor vrouwen. Er is volgens haar behoefte aan een alternatieve planning die ieders ruimtelijke behoeften integreert. Ze komt tot veertien concrete aanbevelingen voor stadsmakers.

Dankjewel aan onze vrijwilligers

Voor haar actie-onderzoek betrok Lena de vrouwen van ‘Onze tuin’, waarin onze collega Marion Vanbossel van het project ‘Ruimte publiek maken‘ samenwerkt met Bibliotheek Permeke, het Red Star Line Museum en Endeavour. De vrijwilligersgroep wordt ook vermeld in het dankwoord van Lena: “Misschien wel de grootste dank u aan alle vrouwen van ‘Onze Tuin’. Dank u om jullie ervaringen met mij te delen, mij te vertrouwen, met mij te lachen. Ik denk aan jullie terug met een hartverwarmend gevoel. Dank u aan iedereen die heeft deelgenomen aan de interviews. Ik leerde een aantal zeer inspirerende stemmen kennen. Niet alleen dat geeft hoop, het geeft ook zin om te blijven streven naar aandacht voor inclusie binnen stadsmaken.”

Positief juryverslag

De jury vond dat het thema dat Lena in haar thesis aansnijdt maatschappelijk zeer relevant en nog onderbelicht in de huidige praktijk van ruimtelijke planning. De thesis toont aan hoe je een proces kan opzetten om de ruimtelijke behoeften van vrouwen concreet in kaart te brengen. De grote verdienste van het eindwerk ligt volgens de jury in het participatief onderzoek dat zeer inspirerend kan zijn voor de vakwereld. De jury keek ook verder uit naar hoe de aanbevelingen van dit eindwerk zich in de toekomst ook in een ruimtelijk ontwerp voor Antwerpen-Noord zullen vertalen. Dat laatste is iets waar wij vanuit SAAMO Antwerpen ook naar uitkijken in Antwerpen-Noord en Borgerhout.

Gefeliciteerd

Vanuit SAAMO Antwerpen willen we Lena van harte feliciteren. Het is fijn dat ze op deze manier de stem van vrouwen in de publieke ruimte mee versterkt en dat we zo het thema maatschappelijk meer gewicht kunnen geven. Lena stelde ook voor om haar juryprijs te schenken aan het project wat een bijzonder fijn gebaar is.

Wil je meer info over dit project?

Neem contact op met Marion.

 

 

 

 

Back To Top