skip to Main Content

Wat doet SAAMO in Antwerpen?

Met ervaring en expertise sinds 1983 bouwt SAAMO in Antwerpen mee aan een samenleving waarin er plaats is voor iedereen. Medewerkers en vrijwilligers van SAAMO brengen mensen die uitsluiting ervaren samen. Ze werken met hen en partners aan concrete oplossingen. Maak hier kennis met het innovatief projectwerk, het geëngageerd buurtwerk, de ambitieuze modellen, de dagelijkse activiteiten en de campagnes in Antwerpen.

Ondersteuning Jonge Ondernemers

Joo, jonge ondernemers ondersteund

Starterslabo en SAAMO werken een model uit om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen om te ondernemen.

Duurzaam Werk | Antwerpen

Samen met wie geen werk heeft onderzoekt SAAMO welke modellen hen ondersteunen in de zoektocht naar wat werk in hun leven kan betekenen.
SAAMO 't Pleintje

SAAMO ‘t Pleintje

SAAMO 't Pleintje is je buurtwerk in Deurne-Zuid. Buurtwerk bouwt mee aan een wijk waarin er plaats is voor iedereen en niemand uitgesloten wordt.

SAAMO Dinamo

SAAMO Dinamo is je buurtwerk in Deurne-Noord. Buurtwerk bouwt mee aan een wijk waarin er plaats is voor iedereen en niemand uitgesloten wordt.
SAAMO Borgerbaan

SAAMO Borgerbaan

SAAMO Borgerbaan is je buurtwerk in Borgerhout. Buurtwerk bouwt mee aan een wijk waarin er plaats is voor iedereen en niemand uitgesloten wordt.
SAAMO De Stek

SAAMO De Stek

SAAMO De Stek is je buurtwerk op het Kiel. Buurtwerk bouwt mee aan een wijk waarin er plaats is voor iedereen en niemand uitgesloten wordt.
SAAMO De Wijk

SAAMO De Wijk

SAAMO De Wijk is je buurtwerk in Antwerpen-Noord. Buurtwerk bouwt mee aan een wijk waarin er plaats is voor iedereen en niemand uitgesloten wordt.
Digitale Inclusie

Digitale inclusie | Antwerpen

Het project Digitale inclusie verkleint mee de digitale kloof en werkt aan verandering.
SAAMO 't Pleintje

2-spraak

In duo praten en Nederlands oefenen in de buurtwerken van SAAMO.
Urbaan

Urbaan

SAAMO ontwikkelt samen met GATAM een model dat mensen ondersteunt om op termijn duurzaam werk te vinden.
De Budgetgidsen

De Budgetgidsen

Bij De Budgetgidsen gaan individuen of gezinnen samen met hun budgetgids op pad om hun rechten te realiseren. Met De Budgetgidsen ontwikkelt SAAMO een model om de toegang tot hulp- en dienstverlening te verbeteren.
Open Leersalon

Leren in het buurtwerk | Open leersalon

Loop met je vragen binnen in het Open leersalon van Ligo Antwerpen in de buurtwerken.
Digitale Inclusie

Leren over smartphone, tablet of computer | Digi-tafel, Digi-leen & workshops

Samen oefenen met digitale toepassingen in de buurtwerken.
Menswaardig Leefloon

Belangenbond | Antwerpen

Iedereen kan op een bepaald moment de steun van het OCMW nodig hebben. In het project Belangenbond gaat SAAMO op…

Solidariteit

Solidariteit | Antwerpen

Het project Solidariteit bouwt aan draagvlak voor solidariteit in wijken en een stad waar verschillende vormen van uitsluiting en schaarste polarisatie verhogen.

Wonen met kansen

Wonen met kansen is een model waarin mensen met een acute woonnood tijdelijk en op een sociaal verantwoorde manier gehuisvest worden in sociale woningen die leegstaan in afwachting van sloop of renovatie.
Woonlab

Woonlab

Project Woonlab brengt de uitsluitingsmechanismen die spelen op de Antwerpse woonmarkt in kaart en tracht deze via allerlei wegen aan te pakken: van alternatieve woonmodellen ontwikkelen tot deelnemen aan adviesraden.
Sociale Bescherming

Koffie & formulieren

Je vindt geen antwoord op je vraag? Koffie & formulieren biedt de gezelligheid van een buurtwerk en de hulp van een goede buurman of buurvrouw met de steun van CAW.
Mensen Buigen Zich Over Documenten.

Sociale bescherming | Antwerpen

Onderbescherming aanpakken door contacten, de ontwikkeling van modellen en beleidswerk.
Samen Op Straat

Samen op straat

Het project Samen op straat gaat aan de slag met jongeren die geen aansluiting vinden. Samen op straat vertrekt vanuit hun noden en bouwt bruggen.
Ruimte Publiek Maken

Ruimte publiek maken

Wie het meeste nood heeft aan ruimte, heeft vaak de minste ruimte. We pakken publieke ruimte aan of maken ze publiek, samen met wie nu in een kwetsbare positie leeft.
Bruggen Naar Werk

Bruggen naar werk

Wie zijn de mensen die niet werken en geen werk zoeken? Met de bijdrage van SAAMO aan de samenwerking Bruggen naar werk leren we hen kennen.
Papillon = Innovatief, Sociaal En Circulair Huurmodel Van Huishoudtoestellen

Papillon

Papillon biedt energie-efficiënte huishoudtoestellen aan lage-inkomensgezinnen.
Sociale Kruidenier Deurne

Sociale Kruidenier Deurne

In Deurne is er een Sociale Kruidenier. Denk bij een kruidenier aan een winkel in je buurt met diverse producten…

Afgelopen projecten

Taal in een superdiverse stad

Het project Taal in een superdiverse stad liep af eind 2020. Het project zocht manieren om elkaar te begrijpen in een meertalige context.
Collectief Goed

Collectief Goed

Een afgerond project van SAAMO, een nieuwe coöperatie en een nieuwe woonmodel op maat van grote gezinnen met lage inkomens.
Back To Top