Skip to content

Wat doet SAAMO in Antwerpen?

Met ervaring en expertise sinds 1983 bouwt SAAMO in Antwerpen mee aan een samenleving waarin er plaats is voor iedereen. Medewerkers en vrijwilligers van SAAMO brengen mensen samen die uitsluiting ervaren. Ze werken met hen en partners aan concrete oplossingen.

In de stad Antwerpen heeft SAAMO:

Filter op locatie, thema of type (buurtwerk, project, model, activiteit) om te bekijken wat we doen.

Buurtwerk De Wijk

Buurtwerk | SAAMO De Wijk

SAAMO De Wijk is je buurtwerk in Antwerpen-Noord. Buurtwerk bouwt mee aan een wijk waarin er plaats is voor iedereen en niemand uitgesloten wordt.

Buurtwerk Borgerbaan

Buurtwerk | SAAMO Borgerbaan

SAAMO Borgerbaan is je buurtwerk in Borgerhout. Buurtwerk bouwt mee aan een wijk waarin er plaats is voor iedereen en niemand uitgesloten wordt.

Buurtwerk Dinamo

Buurtwerk | SAAMO Dinamo

SAAMO Dinamo is je buurtwerk in Deurne-Noord. Buurtwerk bouwt mee aan een wijk waarin er plaats is voor iedereen en niemand uitgesloten wordt.

Buurtwerk 't Pleintje

Buurtwerk | SAAMO ’t Pleintje

SAAMO ’t Pleintje is je buurtwerk in Deurne-Zuid. Buurtwerk bouwt mee aan een wijk waarin er plaats is voor iedereen en niemand uitgesloten wordt.

Buurtwerk De Stek

Buurtwerk | SAAMO De Stek

SAAMO De Stek is je buurtwerk op het Kiel. Buurtwerk bouwt mee aan een wijk waarin er plaats is voor iedereen en niemand uitgesloten wordt.

Ruimte Publiek Maken

Project | Ruimte publiek maken

Wie het meeste nood heeft aan ruimte, heeft vaak de minste ruimte. We pakken publieke ruimte aan of maken ze publiek, samen met wie nu in een kwetsbare positie leeft.

Solidariteit

Project | Solidariteit | Antwerpen

Het project Solidariteit bouwt aan draagvlak voor solidariteit in wijken en een stad waar verschillende vormen van uitsluiting en schaarste polarisatie verhogen.

Mensen Buigen Zich Over Documenten.

Project | Sociale bescherming | Antwerpen

Onderbescherming aanpakken door contacten, de ontwikkeling van modellen en beleidswerk.

Koffie & Formulieren

Model | Koffie & formulieren

Je vindt geen antwoord op je vraag? Koffie & formulieren biedt de gezelligheid van een buurtwerk en de hulp van een goede buurman of buurvrouw met de steun van CAW.

De Budgetgidsen

Model | De Budgetgidsen

Bij De Budgetgidsen gaan individuen of gezinnen samen met hun budgetgids op pad om hun rechten te realiseren. Met De Budgetgidsen ontwikkelt SAAMO een model om de toegang tot hulp- en dienstverlening te verbeteren.

Digitale Inclusie

Project | Digitale inclusie | Antwerpen

Het project Digitale inclusie verkleint mee de digitale kloof en werkt aan verandering.

Duurzaam Werk SAAMO

Project | Duurzaam Werk | Antwerpen

Samen met wie geen werk heeft onderzoekt en ontwikkelt SAAMO modellen die leiden tot duurzaam werk.

Model | Wijkonderneming | Antwerpen-Noord

Model | Wijkonderneming | Antwerpen-Noord

Zijn lokale en duurzame jobs mogelijk? Dat vragen we ons af binnen het project Duurzaam werk. Daarom ontwikkelen we van…

Woonlab

Project | Woonlab

Project Woonlab brengt de uitsluitingsmechanismen die spelen op de Antwerpse woonmarkt in kaart en tracht deze via allerlei wegen aan te pakken: van alternatieve woonmodellen ontwikkelen tot deelnemen aan adviesraden.

Wonen Met Kansen

Model | Wonen met kansen

Wonen met kansen is een model waarin mensen met een acute woonnood tijdelijk en op een sociaal verantwoorde manier gehuisvest worden in sociale woningen die leegstaan in afwachting van sloop of renovatie.

Papillon = Innovatief, Sociaal En Circulair Huurmodel Van Huishoudtoestellen

Model | Papillon

Papillon biedt energie-efficiënte huishoudtoestellen aan lage-inkomensgezinnen.

Samen Op Straat

Project | Samen op straat | Antwerpen

Het project Samen op straat gaat aan de slag met jongeren die geen aansluiting vinden. Samen op straat vertrekt vanuit hun noden en bouwt bruggen.

Menswaardig Leefloon

Project | Baskuul | Antwerpen

Iedereen kan op een bepaald moment de steun van het OCMW nodig hebben. In het project Baskuul Antwerpen gaat SAAMO…

Vlaamse Sociale Bescherming 1

Iedereen beschermd | Vlaamse sociale bescherming

Een campagne om te voorkomen dat er straks meer maatregelen komen die ons opdelen tussen A- en B-burgers.

Open Leersalon

Activiteit | Leren in het buurtwerk | Open leersalon

Loop met je vragen binnen in het Open leersalon van Ligo Antwerpen in de buurtwerken.

SAAMO 't Pleintje

Activiteit | Taalduo

In duo praten en Nederlands oefenen in de buurtwerken van SAAMO.

Ieders Stem Telt

Ieders Stem Telt

Op zondag 13 oktober vinden de lokale verkiezingen plaats. De afschaffing van de opkomstplicht in Vlaanderen zorgt voor complexe spelregels.…

Afgelopen projecten

Be-wijs

Project | Be-Wijs, bestrijd discriminatie wijs

Met het project Be-Wijs werkten we vanuit SAAMO Antwerpen aan de aanpak van discriminatie.

Sociale Kruidenier Deurne

Model | Sociale Kruidenier Deurne

Sociale kruidenier Deurne werd tot eind mei 2023 mee ondersteund door SAAMO. De Sociale kruidenier blijft open, voor meer info kan je terecht bij Sociaal Winkelpunt.

Afsluitmoment Joo

Model | Joo, jonge ondernemers ondersteund

Starterslabo en SAAMO werkten een model uit om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen om te ondernemen.

Bruggen Naar Werk

Project | Bruggen naar werk

Wie zijn de mensen die niet werken en geen werk zoeken? Met de bijdrage van SAAMO aan de samenwerking Bruggen naar werk leren we hen kennen.

Urbaan

Model | Urbaan

SAAMO ontwikkelde tot juni 2022 samen met GATAM een model dat mensen ondersteunt om op termijn duurzaam werk te vinden. GATAM gaat alleen verder met dit model.

Project | Taal In Een Superdiverse Stad

Project | Taal in een superdiverse stad

Het project Taal in een superdiverse stad liep af eind 2020. Het project zocht manieren om elkaar te begrijpen in een meertalige context.

Collectief Goed

Model | Collectief Goed

Een afgerond project van SAAMO, een nieuwe coöperatie en een nieuwe woonmodel op maat van grote gezinnen met lage inkomens.

Duurzaam Buurzaam

Project | Duurzaam buurzaam

Het project Duurzaam buurzaam liep tot eind 2020 en experimenteerde met ‘delen’ in het buurtwerk.

Intercompetent ACT

Project | Intercompetent / ACT – een ESF project met een focus op talent

Met het project Intercompetent ontwikkelde SAAMO een tool om actief competenties te toetsen bij wie anderstalig en kortgeschoold is.

Moskeeën En Islam In De Stad

Project | Moskeeën en islam in de stad

SAAMO Antwerpen heeft een lange traditie in het samenwerken met lokale moskeeën in de buurten waarin we actief zijn. Tot…

Bewonersparticipatie In Sociale Huisvesting

Project | Bewonersparticipatie sociale huisvesting

15 jaar lang ondersteunde SAAMO Antwerpen sociale huurders, dit eindigde in 2014. Het pleidooi voor meer sociale woningen in Antwerpen blijft SAAMO steunen.

Back To Top