skip to Main Content

Over ons

Met ervaring en expertise sinds 1983 bouwt SAAMO in Antwerpen mee aan een samenleving waarin er plaats is voor iedereen.

Uitsluiting aanpakken

Een betaalbare en goede woning. Geschikt werk. Hulp als je vragen hebt. Respect krijgen. Ruimte hebben om dingen te doen. Voor velen is dat niet vanzelfsprekend. De ongelijke organisatie van onze samenleving sluit uit.

Medewerkers en vrijwilligers van SAAMO brengen mensen in een kwetsbare positie samen en werken met hen aan concrete oplossingen. Ze doen dat met innovatief projectwerk en geëngageerd buurtwerk. Zo bouwen ze mee aan een samenleving waarin er plaats is voor iedereen.

SAAMO en samenwerken

In samenwerken ligt de kracht. Medewerkers en vrijwilligers staan dicht bij mensen en de problemen waarmee ze te maken krijgen. Ze werken steeds samen aan oplossingen die breed inzetbaar zijn.

Daarnaast is SAAMO Antwerpen één van de acht vzw’s over heel Vlaanderen en Brussel van waaruit opbouwwerkers uitsluiting aanpakken. Rond verschillende thema’s bundelen ze de krachten over regio’s heen.

Partnerschappen met overheden, andere middenveldorganisaties en private spelers zijn voor SAAMO cruciaal. Zo bouwen opbouwwerkers over heel Vlaanderen en Brussel aan een samenleving waarin er plaats is voor iedereen.

Grond- en mensenrechten als kompas

Binnen de huidige beleidsperiode van vijf jaar werkt SAAMO aan de realisatie van verschillende grond- en mensenrechten, aan sterkere buurten en steden en aan collectief burgerschap.

SAAMO in Antwerpen focust op de wijken Antwerpen-Noord, Borgerhout, Deurne-Noord, Deurne-Zuid en Kiel. Daar hebben ze aandacht voor een kwalitatieve leefomgeving die kansen en perspectieven biedt aan alle bewoners. Ze werken aan meer kansen voor mensen in een kwetsbare positie om hun recht op kwaliteitsvolle dienstverlening en voldoende inkomen te laten gelden. Ze strijden mee voor betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting met voldoende woonzekerheid voor mensen in een precaire woonsituatie. Ze versterken solidariteit en werken aan een samenleving die niet uitsluit of discrimineert. En ze ontwikkelen modellen die mee zorgen voor een betere toegang tot de arbeidsmarkt en duurzame jobs waarmee kortgeschoolde werkzoekenden rechten opbouwen.

Back To Top