Skip to content

Een nieuwe naam voor Samenlevingsopbouw

17/11/2021

Op donderdag 18 november 2021 veranderde de naam en het uiterlijk van de organisatie achter verschillende Antwerpse buurtwerken en projecten zoals Samen op straat, De Budgetgidsen of Wonen met kansen. Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw werd SAAMO Antwerpen. We kozen voor een zachte, verbindende naam in een strijdbare stijl. Er zit ‘samen’ in en Maatschappelijk Opbouwwerk. De naam is kort en door iedereen uit te spreken. De nieuwe stijl brengt heel verschillende zaken bijeen zodat ze samen iets betekenen. De nieuwe naam, samen met de zin ‘samen uitsluiting aanpakken’ maakt duidelijk wie we zijn en wat we blijven doen.

Een beetje geschiedenis

SAAMO Antwerpen bestaat dit jaar 38 jaar. De vzw ontstond uit de Federatie voor Antwerpse buurtwerken, een samenwerkingsverband van bijna twintig Antwerpse buurtwerken. Al van bij de start was het de ambitie om beter samen te werken. Samenwerken om op te komen voor de rechten van mensen en wijken die het moeilijk hebben. De eerste naam was in de korte vorm: Riso-Antwerpen vzw en voluit Regionaal instituut voor Samenlevingsopbouw Antwerpen.

Niet enkel in Antwerpen

SAAMO werkt niet enkel in Antwerpen. Hetzelfde werk als de Antwerpse medewerkers en vrijwilligers doen ook mensen in de steden Gent en Brussel en in alle Vlaamse provincies. Ook in die zeven andere vzw’s brengen ze mensen samen die het moeilijk hebben. Ook daar zoeken ze samen naar oplossingen. In 2006 kozen de meeste van deze andere vzw’s voor een nieuwe gezamenlijke naam: Samenlevingsopbouw. Riso-Antwerpen werd Samenlevingsopbouw Antwerpen stad. In 2021 verandert die dus opnieuw.

Hoe kunnen we samen sterker worden?

SAAMO wil samen met wie uitgesloten wordt, dingen veranderen in de samenleving. Om iets te kunnen veranderen moet je gehoord en gezien worden. Maar dat is moeilijk als je niet ziet dat de initiatiefnemers van Solidair Mobiel Wonen in Brussel, de vrijwilligers van de Kom-Af in Roeselare en de mensen van een buurtwerk in Antwerpen deel uitmaken van dezelfde organisatie. Met een nieuwe naam willen we beter laten zien hoe SAAMO alle verhalen en ervaringen samenbrengt in sterke oplossingen en aanbevelingen.

Een eenvoudige naam die verbinding, rechtvaardigheid en strijdbaarheid uitstraalt

Voor de nieuwe naam zochten we een naam die veel eenvoudiger is om uit te spreken om te onthouden. Veel deelnemers en vrijwilligers vinden het woord ‘samenlevingsopbouw’ veel te moeilijk. Daarom is het een korte naam. De vroegere rode kleur van Samenlevingsopbouw vonden veel mensen ook te formeel. We zochten een uitstraling die actiever is en dicht bij mensen staat. Want daar gaan we voor met iedereen, liefst ook met jou: #wijzijnsaamo.

Back To Top