Skip to content

Nieuwe stek in de Heyvaertwijk

12/11/2021

Binnenkort krijgt SAAMO Brussel er een nieuwe stek bij: in samenwerking met JES vzw zetten we 2 tijdelijke gebouwen op een leegstaande parking in de Heyvaertwijk op de grens tussen Anderlecht en Molenbeek.

Op deze plek willen we allebei onze sociale projecten voor de wijk en voor Brussel vorm geven.

SAAMO Brussel werkt er haar werking BASkuul verder uit, met leefloners en leefloongerechtigden.

Er zullen onthaalmomenten  worden georganiseerd, waar mensen terecht kunnen voor een luisterend oor, informatie of doorverwijzing naar andere diensten of organisaties. We bouwen hiervoor een netwerk uit met andere organisaties binnen de wijk en daarbuiten. Eén keer per maand is er een juridische permanentie van een juriste van “infordroits”. Er worden vormingstrajecten opgezet en er komt een project met “digital story telling”.

Daarnaast zal de plek voor SAAMO ook de plek worden van waaruit de verschillende andere projecten in Brussel worden opgezet.

JES zet op de site een geïntegreerd jeugdcentrum op, waar het vindplaatsgericht jeugdwerk, het straathoekwerk, de begeleiding naar werk en opleiding en de vrijwilligerswerking voor de wijk worden samengebracht.

We voorzien in het voorjaar van 2022 klaar te zijn met de installatie van de 2 gebouwen.

Ondertussen zitten we wel niet stil en organiseren we op de site ter plekke al heel wat activiteiten en hebben we het afsluitingshek van de site alvast een nieuwe frisse toets gegeven!

Back To Top