Ga naar hoofdinhoud

BASkuul

Project

Samen met mensen met een recht op leefloon ijveren we voor een volwaardig laatste vangnet voor iedereen.

Er zijn vandaag strikte voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van een leefloon. Daarnaast is het huidige beleid erg gefocust op sociale fraude bij OCMW-gerechtigden. OCMW’s moeten balanceren tussen begeleiding enerzijds en controle anderzijds. SAAMO Brussel ijvert, samen met mensen met een recht op leefloon, voor het behoud van het leefloon als een volwaardig laatste vangnet voor iedereen.

Leefloongerechtigden bevinden zich daarenboven in een erg kwetsbare positie, zowel individueel als collectief. Ze kennen hun rechten vaak niet of onvoldoende. Uit ramingen blijkt dat de non take-up van het leefloon in België tussen de 57 en de 76% varieert. Leefloongerechtigden zijn ook niet georganiseerd en hebben geen spreekbuis voor structurele belangenbehartiging ten aanzien van het beleid. Op lokaal niveau is er bovendien geen effectieve controle of OCMW’s de rechten van hun cliënten correct toekennen.

 

Met het project BASkuul wil SAAMO Brussel deze ongelijke machtsverhouding tussen leefloongerechtigden en OCMW’s doen kantelen en dit op twee manieren:

 

STEK BASkuul

Bij STEK BASkuul kunnen mensen met recht op een leefloon terecht om zich te informeren over hun rechten en voor (juridische) ondersteuning bij het realiseren van die rechten. Bij non take-up blijkt het niet kennen, het niet (durven) aanvragen, het niet voorgesteld krijgen en het niet claimen van een leefloon belangrijke struikelblokken te zijn. Leefloongerechtigden vinden er een luisterend oor en ontmoeten er ook lotgenoten. Er is ruimte voor uitwisseling over eigen ervaringen en discussie over mogelijke oplossingen om deze struikelblokken aan te pakken.

Onvoorwaardelijkheid van sociale bescherming

Samen met leefloongerechtigden wil SAAMO Brussel werk maken van een bredere alliantie om het politieke en publieke draagvlak voor de toenemende voorwaardelijkheid van het leefloon terug te dringen. Het leefloon is een volwaardig mensenrecht en laatste vangnet voor ieder die bedreigd is in de menswaardigheid van zijn bestaan. BASkuul wil hierbij ook de positie van de rechthebbenden op een leefloon zelf versterken door hen mee aan tafel te zetten om te onderhandelen over de sociale rechten van mensen met een leefloon. Pas dan kunnen we machtsverhoudingen ook echt doen kantelen.

 

BASKUUL IN DE PERS

 

‘Leefloon is een mensenrecht’ (opiniestuk Sociaal.Net)

Artikel in “Ensemble”: “Baskuul : avec et pour les Bruxellois les plus fragiles”

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Nieuws & verhalen

Stapel Dossiers

OCMW-crisis: het laatste vangnet valt uiteen

In Brussel hebben leefloongerechtigden het alsmaar moeilijker om hun rechten gerealiseerd te zien door, onder andere, de groeiende werkdruk bij…

SAAMO Brussel Belangenbond Belangenbehartiging Leefloon Sociale Bescherming

Leefloon met effect: weg met sancties

GPMI staat voor “geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie”. Het is een zogenaamd contract dat iemand die recht heeft op een leefloon…

Nieuwe Stek In De Heyvaertwijk

Nieuwe stek in de Heyvaertwijk

Binnenkort krijgt SAAMO Brussel er een nieuwe stek bij: in samenwerking met JES vzw zetten we 2 tijdelijke gebouwen op…

Back To Top