Skip to content

Baskuul

Project
SAAMO Brussel: OCMW-CPAS
SAAMO Brussel: OCMW-CPAS

Een volwaardig laatste vangnet voor iedereen. Samen met mensen met een recht op leefloon ijveren we hiervoor. 

Er zijn strikte voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van een leefloon. Daarnaast is het huidige beleid erg gefocust op sociale fraude bij leefloongerechtigden. OCMW’s moeten balanceren tussen begeleiding enerzijds en controle anderzijds. SAAMO Brussel ijvert, samen met mensen met een recht op leefloon, voor het behoud van het leefloon als een volwaardig laatste vangnet voor iedereen.

Leefloongerechtigden bevinden zich in een erg kwetsbare positie, zowel individueel als collectief. Ze kennen hun rechten vaak niet of onvoldoende. Naar schatting neemt in België 57-76% van de mensen die wel recht hebben op een leefloon, dit niet op. Leefloongerechtigden zijn ook niet georganiseerd en hebben geen spreekbuis voor structurele belangenbehartiging bij het beleid. Op lokaal niveau is er bovendien geen effectieve controle of OCMW’s de rechten van hun cliënten correct toekennen.

Met het project STEK Baskuul verdiepten we ons in de materie van het OCMW. Welke drempels ervaren leefloongerechtigden als ze hulp vragen aan het OCMW? Wat zorgt ervoor dat mensen hun rechten niet kunnen realiseren? We organiseerden een wekelijks onthaalmoment waar Brusselse leefloongerechtigden terecht konden met al hun vragen over hun rechten bij het OCMW. We zochten samen uit wat hun rechten waren en ondersteunden mensen bij het realiseren van hun rechten.

Vanuit dit project maakten we concrete publicaties:

  • We merkten vooral een grote nood aan correcte en volledige informatie over het OCMW, zowel bij leefloongerechtigden zelf als bij eerstelijnswerkers in verschillende sociale organisaties. We bundelden al onze praktijkkennis in een infobrochure over je rechten bij het OCMW: https://www.saamo.be/tool/infobrochure-ocmw/
  • Daarnaast bundelden we alle onze kennis en ervaring in een publicatie “Baskuul: het leefloon als volwaardig laatste vangnet”. Wat zijn de oorzaken van onderbescherming? Wat maakt dat mensen hun rechten niet realiseren? En welke mogelijke oplossingen en praktijken zijn er om meer sociale bescherming voor leefloongerechtigden te kunnen garanderen?

Platform GPMI

Samen met de collega’s van SAAMO Antwerpen zijn we trekker van het Platform GPMI.

Het GPMI, of Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie is het contract dat het OCMW met iemand die hulp vraagt bij het OCMW afsluit. In dit contract worden de voorwaarden bepaald die de hulpvrager moet nakomen (werk, woonst, opleiding, …) in ruil voor financiële ondersteuning en begeleiding. Dit contract vergroot de machtsongelijkheid tussen OCMW en rechthebbenden en druist in tegen de geest van het onvoorwaardelijk karakter van sociale bescherming als laatste vangnet.

Het platform GPMI is een brede alliantie van armoedeorganisaties, vakbonden, beroepsverenigingen van maatschappelijk werkers en leefloongerechtigden zelf. Het platform pleit bij de federale overheid voor minder voorwaardelijkheid en ijvert voor kwaliteitsvolle sociale begeleiding op maat van leefloongerechtigden. We zetten met het platform volop in op de federale en lokale verkiezingen 2024. We organiseerden eind 2023 de studiedag ‘Het OCMW als motor van armoedebestrijding’. Lees hier alles wat je gemist hebt indeze studiedag, op onze website bij de pagina Tools.

Baskuul in Peterbos

Ook bewoners van Peterbos die met vragen zitten over het OCMW kunnen nu elke maandagvoormiddag terecht in de STEK Peterbos en krijgen van de Baskuul-medewerker een eerste advies op maat over hun situatie, om zo ook hun rechten te helpen vrijwaren. 

Digitale verhalen

Vanuit het project Baskuul  ging gedurende twee jaar een groep OCMW-gerechtigden onder de naam Collectief Cartach aan de slag met digital storytelling (ism Odisee Hogeschool). Via digitale verhalen waarin ze getuigen over hun eigen ervaring met het OCMW  maken ze de impact van het OCMW-beleid op hun leefwereld zichtbaar en bespreekbaar. Op die manier willen ze verzet aantekenen tegen een alsmaar voorwaardelijker sociaal beleid. Collectief Cartach heeft zich in 2023 verzelfstandigd en gaat verder als een autonoom collectief. De digitale verhalen zijn hier terug te vinden bij de pagina Tools op onze website.

 

BASKUUL IN DE PERS

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Leefloon

Publicatie Baskuul: Het leefloon als volwaardig laatste vangnet

Het opbouwwerkproject Baskuul heeft 5 jaar lang gewerkt aan onderbescherming bij rechthebbenden van (Brusselse) OCMW’s. Deze publicatie is een weergave…

Digitale Verhalen Rechthebbenden OCMW

Digitale verhalen rechthebbenden OCMW

Een groep OCMW-rechthebbenden ging tijdens het opbouwwerkproject Baskuul onder de naam ‘Collectief Cartach’ aan de slag met digital storytelling (i.s.m.…

Infobrochure OCMW

Infobrochure OCMW

Deze infobrochure over je rechten bij het OCMW is een leidraad voor iedereen die in contact komt met het OCMW…

Op de agenda

Studiedag Het OCMW als motor tot armoedebestrijding

17/11/2023

Studiedag: het OCMW als motor tot armoedebestrijding Vrijdag 17 november 2023 9u00 – 16u40 Brussel | Circularium (vlakbij station Brussel-Zuid)…

Nieuws & verhalen

Eerste Hulp Bij Verkiezingen: Hoe Stemmen?

Eerste Hulp bij Verkiezingen: hoe stemmen?

De verkiezingen van 9 juni 2024 komen alsmaar dichterbij. Om onze doelgroepen te informeren en de stem van mensen in…

Opinie Leefloongerechtigden Platform GPMI CPAS © Sherline Coupé

Opinie | “Leefloongerechtigden stigmatiseren? Het moet en kan anders.”

Politici moeten stoppen met het leefloon als een ‘win for life’ voor te stellen, vindt het Platform GPMI – CPAS. En het huidige beleid van repressieve sancties moet op de schop.

23 Wensen Voor Een Herziening Van Recht Op Maatschappelijke Integratie

23 wensen voor een herziening van recht op maatschappelijke integratie

Onze wensen om de wet op het recht op maatschappelijke integratie te hervormen De Ligue des droits humains, aDAS, het…

Opbouwwerkers Sara En Ousmane

Hoe kan het OCMW een motor zijn van armoedebestrijding?

Interview met opbouwwerkers Ousmane en Sara in het kader van de studiedag op 17 november. Schrijf je snel in!

Back To Top