Skip to content

Ook dit is Peterbos

14/02/2024

Bewoners en talent gaan gebukt onder negatief imago

Wanneer de Peterboswijk in Anderlecht in het nieuws komt, kan je er donder op zeggen dat het gaat over drugs en onveiligheid. Dit negatieve imago van de wijk weegt heel erg op de bewoners. Zeker de jongeren worden vaak eenzijdig geassocieerd met druggerelateerde criminaliteit en overlast. “Als je als jongere op je cv hebt staan dat je in Peterbos woont, kan dit voldoende zijn om niet uitgenodigd te worden voor een gesprek”, getuigt Mohamed Fallouj, opbouwwerker in het project Samen op straat en zelf opgegroeid in de wijk. “Natuurlijk is dit enorm ontmoedigend”.

Samen met de bewoners wil SAAMO de andere kant van Peterbos tonen. De overgrote meerderheid van de bewoners heeft helemaal niets te maken met de drugscriminaliteit, maar ondervindt wel de nadelen van de negatieve beeldvorming over de wijk.

Het andere gelaat van Peterbos

Peterbos is één van de armste wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ondanks de precaire situatie waarin veel bewoners zich bevinden, is er enorm veel solidariteit. Jongeren steken spontaan een handje toe wanneer de lift stuk is en ouderen noodgedwongen met de trap hun boodschappen naar de 10de verdieping van hun woonblok moeten brengen. Vrouwen steken hun handen uit de mouwen om jaarlijks een heuse kermis in Peterbos te organiseren. En met groenten uit de moestuin staat er af en toe buurtsoep op het menu.

Ondanks de drugscriminaliteit wonen veel bewoners graag in Peterbos. De groene omgeving zorgt voor rust en ontspanning. In deze context is vanuit het jeugdwerk de voetbalploeg FUTSAL Peterbos ontstaan. Het voetbalterrein midden in de wijk is nog steeds de favoriete plek van heel wat kinderen en jongeren in de wijk. Het succes in de voetbalcompetitie van FUTSAL Peterbos straalt af op de wijk. Het is een positieve boost voor heel wat jongeren.

SAAMO laat de bewoners niet in de steek

Opbouwwerkers staan dichtbij de bewoners en zorgen voor een breed aanbod. Onze STEK is een laagdrempelige plek waar we bewoners warm onthalen, ruimte en tijd maken voor hun vragen en op een goede manier doorverwijzen naar de juiste hulp- en dienstverlening, zodat ze maximaal hun sociale rechten kunnen realiseren. In de STEK luisteren opbouwwerkers naar wat bewoners in hun wijk en de samenleving willen veranderen, ondernemen we samen actie en leggen we concrete voorstellen voor aan beleidsverantwoordelijken.

Het project Samen op straat biedt jongeren kansen om hun talenten en vaardigheden in te zetten bij het samenleven in de wijk. Een groep vaders engageert zich om samen met de jongeren aan de slag te gaan en als buurtvrijwilligers samen en op een positieve manier het verschil te maken in Peterbos.

Peterbos is ook een zorgzame buurt. Veel bewoners hebben te kampen met (mentale) gezondheidsproblemen. SAAMO organiseert een ruim aanbod aan preventieve gezondheidsbevorderende activiteiten. Van wandelen, leren fietsen, boksen, enzovoort, over preventie van diabetes tot mobiele tandzorg en het aanbod van een eerstelijnspsycholoog. Waar de wijk duidelijk nood aan heeft, is een structurele eerstelijnszorg- en gezondheidsvoorziening (wijkgezondheidscentrum).

Investeer

Drugscriminaliteit moet aangepakt worden. Laat daar geen twijfel over bestaan. Dit vraagt doortastend beleid en repressie maakt daar deel van uit. De bewoners van Peterbos zijn hierin medestanders. Ook zij willen niet dat hun buurt het slachtoffer wordt van drugsbendes.

Maar de bewoners voelen zich al jarenlang in de steek gelaten. Er is nood aan structurele ingrepen in de wijk, op het vlak van kwaliteitsvolle woningen, publieke infrastructuur, basisvoorzieningen,… Peterbos is niet gebaat bij spierballengerol en sensatie, maar wel bij de broodnodige investeringen. De wijk snakt naar de geplande (maar lang op zich wachtende) infrastructuurwerken in het kader van het wijkcontract.

SAAMO gelooft in de wijk en haar bewoners. Naast een stevige basiswerking, bouwen we daarom bijkomende projecten uit, zoals Samen op straat en Zorgzame Buurt. Deze staan of vallen met de bereidheid van het beleid om niet enkel in infrastructuur, maar ook in het samenleven en publieke dienstverlening structureel te blijven investeren.

Back To Top