Skip to content

Living Lab Muide-Meulestede fossielvrij!

Project

Dronebeeld Muide-Meulestede

December 2023: panel Muide-Meulestede

December 2023: Muide-Meulestede

SAAMO gaat samen met een hele reeks partners op zoek naar manieren om de wijk Muide-Meulestede energieneutraal te krijgen. Hierbij ligt onze focus op inclusie! Samen met de bewoners wil SAAMO ervoor zorgen dat iedereen mee kan surfen op de groene golf van de toekomst.

De klimaatcrisis valt niet te ontkennen. Zachte winters, hete zomers en smeltende ijskappen. Verschillende overheden hebben hun koppen samen gestoken, met als resultaat ambitieuze klimaatdoelstellingen. Stad Gent zet zich als klimaatstad in om tegen 2050 geheel klimaatneutraal te zijn. Maar hoe beginnen we eraan? En vooral: hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan in deze grote maatschappelijk verandering? Hoe voorzien we dat maatschappelijk kwetsbare gezinnen in deze verandering niet alleen bedreigingen, maar ook kansen en voordelen ondervinden?

Muide-Meulestede is een van de zogenoemde pilootwijken. Een wijk waar projecten uitgevoerd worden die later als voorbeeld kunnen dienen voor andere energie neutrale wijken. Dit doen we via een uniek partnerconsortium, getrokken door Architecture Workroom Brussels en de Dienst Milieu en Klimaat van de Stad Gent. Samen met vele andere deskundige partners (3E, Wattson, Blixt, Trividend cv, Energent, VITO, Flux 50, Daidalos-Peutz, Boydens/Sweco, Energiecentrale Gent, dienst Beleidsparticipatie), maar in het bijzonder met de bewoners wordt er gezocht naar oplossingen met als doel dat de gehele wijk kan genieten van groene stroom en fossielvrije verwarming/koeling.

SAAMO wil, samen met onze partners, oplossingen zoeken die ervoor zorgen dat niemand de klimaat-neutrale trein mist, en bijgevolg in de kou blijft staan. Samen met alle bewoners van Muide-Meulestede gaan we op zoek naar wat voor hen nodig is om deel te nemen aan de vergroening van de wereld.

SAAMO wil, samen met onze partners, oplossingen zoeken die ervoor zorgen dat niemand de klimaat-neutrale trein mist, en bijgevolg in de kou blijft staan.

Stand van zaken – Het Living Lab

Om de wijk Muide-Meulestede fossielvrij te maken werd er een ‘Living-Lab’ opgezet. Dit is een flexibele werkomgeving waarbij er vlot op veranderingen ingespeeld kan worden, zowel op technisch, juridisch, als sociaal vlak. Elke partner heeft een expertise gebied, waarbij SAAMO de sociale kaart trekt.

Om de stem van de bewoners te doen weergalmen door de straten van Muide-Meulestede wordt o.a. ingezet op het bereiken van niet-dominante groepen bij klimaattransitie, groepen wiens inbreng in het zoeken naar oplossingen dreigt verloren te gaan. Aan de hand van workshops en activiteiten brengen we in kaart welke drempels en opportuniteiten zich voordoen. Samen zoeken we naar oplossingen die wél werken, creëren we een onderbouwde methodiek om uitsluiting te voorkomen en terug te duwen.

Om de stem van de bewoners te doen weergalmen door de straten van Muide-Meulestede wordt o.a. ingezet op het bereiken van niet-dominante groepen bij klimaattransitie, groepen wiens inbreng in het zoeken naar oplossingen dreigt verloren te gaan.

Toekomstplannen – Hefboomprojecten

Er wordt gewerkt via verschillende hefboomprojecten, waarbij collectieve energiesystemen de norm zijn. Collectieve warmtesystemen zijn veel efficiënter dan individuele verwarmingssystemen waarbij momenteel overwegend fossiele brandstoffen (gas, stookolie, hout…)  worden gebruikt. Deze collectieve warmtesystemen werken alleen als een groot deel van  de straat/buurt/wijk eraan meewerkt. Samen met SAAMO worden er contacten opgezet met de bewoners die rond deze ‘hefboomprojecten’ wonen. Samen met de bewoners bekijken we wat er nodig is om hun woningen aan te sluiten op het collectieve energiesysteem, zowel op technisch, financieel, als sociaal vlak.

Naast collectieve warmtesystemen zijn er ook plannen voor energie delen. Door het installeren van een groot aantal zonnepanelen op publieke gebouwen wordt er groene stroom voorzien voor Muide-Meulestede. Deze stroom moet beheerd worden door lokale partners en verdeeld worden onder hen die hier het meeste nood aan hebben

Back To Top