Skip to content

Wij zoeken een Technisch Instructeur / Werkvloerbegeleider voor de klusjesdienst van de wijkonderneming (m/v/x)

19/12/2023

Vacature: contract van onbepaalde duur, 100% – onmiddellijke indiensttreding

SAAMO Gent komt op voor het recht op een menswaardig leven voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities. SAAMO wil mensen opnieuw greep laten krijgen op hun leven en hun omgeving. Met een ploeg van ruim 40 medewerkers proberen wij samen met de mensen het verschil te maken en zetten we beleidsmakers aan om uitdrukkelijk te kiezen voor armoedebestrijding, solidariteit en herverdeling. 

DOEL VAN DE FUNCTIE

De wijkonderneming wil duurzame tewerkstelling in de wijk Rabot creëren en dit via het ontwikkelen van een dienstenaanbod op maat van de wijk. Dit najaar startte de wijkonderneming met een klusjesdienst aan huis.

De wijkonderneming gaat aan de slag met mensen met talent, maar ook met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is essentieel om hen in dat proces op en naast de werkvloer van dichtbij te begeleiden. Kwaliteit staat hierbij telkens voorop, zowel in het contact met de (potentiële) klant als in de geleverde diensten. De werkvloerbegeleider vormt hierin telkens de schakel.

JOBINHOUD – WAT DOE JE?

De werkvloerbegeleider omkadert 6 medewerkers van de wijkonderneming bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten. Hij/zij ondersteunt de medewerkers in hun dagelijks werk en neemt hierbij de rol op als coach en leidinggevende op het terrein. Je hebt hiervoor de nodige communicatieve en sociale vaardigheden. Vanuit een eigen vakinhoudelijke achtergrond begeleidt de werkvloerbegeleider de medewerkers op het terrein en staat hij/zij garant voor het verlenen van een kwalitatieve dienstverlening met zijn/haar team. De werkvloerbegeleider is verantwoordelijk voor de operationele werking van het team van de klusdienst, staat daarbij mee in voor het uitvoeren van de klussen, en kent zijn/haar team door en door. Als werkvloerbegeleider biedt je structuur, ondersteuning en zet je in op de ontwikkeling van talenten en arbeidsattitudes binnen de context van een participatieve en lerende werkvloer.

De werkvloerbegeleider maakt deel uit van een team dat de wijkonderneming verder ontwikkelt en runt. In overleg met de teamverantwoordelijke bepaalt hij/zij het aanbod van de klusdienst en bewaak hij/zij de kwaliteit van de dienstverlening.

WIJ VRAGEN – COMPETENTIES

 • Je bent technisch geschoold of heb soortgelijke ervaring: je hebt kennis en ervaring in het uitvoeren van courante klussen zoals kleine schilderwerken, basis sanitair, basis schrijnwerk, groenonderhoud enzovoort.
 • Je hebt ervaring in het coachen en leidinggeven van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vb. mensen in een statuut van sociale economie of art.60.
 • Je werkt kwaliteitsgericht: je hanteert hoge kwaliteitsnormen en streeft naar voortdurende verbeteringen en borging van kwaliteit.
 • Je bent een goede organisator.
 • Je kan om met onvoorziene situaties en kan je flexibel opstellen.
 • Je bent positief assertief: je kan je eigen standpunten op een heldere en effectieve manier overbrengen met respect voor de andere.
 • Je hebt commercieel vermogen: je kan klantgericht handelen en de juiste relaties aangaan.
 • Je bent resultaatgericht: je onderneemt concrete en gerichte acties om doelstellingen te halen.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
 • Je begeeft je gemakkelijk onder de mensen.
 • Je hebt voeling met armoedeproblematiek.
 • Je bent bereid om je bij te scholen.

WIJ BIEDEN – WERKOMSTANDIGHEDEN

 • Een vervangingscontract met een arbeidsvolume van 100%.
 • Barema B1c, PC329 – anciënniteit te bespreken op basis van relevante ervaring.
 • Plaats van tewerkstelling: Gent, Rabotwijk.
 • Ondersteuning op maat.
 • Vergoeding woon-werkverkeer.

PRAKTISCH

 • Solliciteren t.a.v. bert.dult@saamo.be
 • Info en vragen over de jobinhoud: stephanie.staiesse@saamo.be of 0488 90 30 54.
 • We hanteren een efficiënt sollicitatieproces en korte opvolging.
 • Komt jouw kandidatuur volgens ons in aanmerking voor de job, dan contacteren we jou en maken dan een afspraak voor een sollicitatiegesprek. gevolgd door een technische proef in de praktijk. Ook als er volgens ons geen match is, laten we jou iets weten.

SAAMO Gent voert een diversiteitsbeleid bij aanwerving van medewerkers. Competenties zijn bij ons belangrijker dan geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst. SAAMO Gent nodigt uitdrukkelijk sollicitanten van niet-Belgische origine uit zich voor deze vacature kandidaat te stellen.

Back To Top