Skip to content

Zorgzame buurt Peterbos

Project

Het project Zorgzame Buurt (2022 – 2024) pakt in Peterbos de gezondheidsongelijkheid aan en werkt naar een structurele en duurzame zorg en gezondheid. De projecten Zorgzame Buurt (co-financiering Vlaamse Overheid en VGC) willen de sociale netwerken van bewoners versterken, de link te leggen tussen formele en informele zorg en de muren slopen tussen welzijns- en zorgpartners.

Met onze STEK Peterbos, een laagdrempelige plek waar bewoners een luisterend oor vinden en elkaar ontmoeten om hun sociale rechten te realiseren, hebben we een vinger aan de pols in de wijk. We stellen er vast dat bewoners geen afdoend antwoord krijgen op vele gezondheids- en zorgvragen. Bewoners kampen door eenzaamheid en armoede ook met heel wat mentale problemen. Zorgzame Buurt Peterbos zet daarom binnen onze STEK extra in op het versterken van de veerkracht van bewoners.

Op termijn willen we echter dat bewoners met complexe hulpvragen sneller en makkelijker de weg kunnen vinden naar professionele hulpverlening. Onze droom is om in twee jaar de contouren uit te tekenen voor een multidisciplinair medisch aanbod in Peterbos zelf, dat is op gezondheidsbevordering, mentaal welzijn en integrale zorg. We startten alvast met een aanbod van eerstelijnspsychologische zorg en benaderen nog extra zorgpartners.

Nieuws & verhalen

10 Wensen Voor Peterbos

10 wensen voor Peterbos

Hoe is het echt om te leven in Peterbos? Welke wensen hebben bewoners van Peterbos voor de  (toekomstige) politici van…

Back To Top