Skip to content

Recht op betaalbaar wonen – Geen mens op straat

20/04/2022

Het is 5 voor 12! De woonproblematiek dreigt (letterlijk en figuurlijk) uit zijn voegen te barsten … Heel wat middenveldorganisaties (Gents Solidariteitsfonds, Collectief tegen armoede, SAAMO, CAW, vakbonden…) slaan de handen in elkaar. Het is immers tijd voor actie!

Ook de WOONZAAK versterkt deze actie.

Vanuit onze woonnoodervaring lanceren we een gezamenlijke campagne. We leggen concrete eisen op tafel die zowel het lokale beleid (Gent) als de Vlaamse Overheid tot actie dwingen, maar wel in overleg.

Op vrijdag 15 april ll. verzamelden we een eerste keer onder de Gentse Stadshal. Dat herhalen we elke maand. Ook op vrijdag 13 mei, vrijdag 24 juni, tijdens de Gentse Feesten in juli, op vrijdag 19 augustus en vrijdag 23 september 2022 verzamelen we onder de Stadshal in Gent.

Op maandag 17 oktober (Werelddag van verzet tegen Armoede) trekken we samen naar Brussel!

Op elk campagnemoment onder de Stadshal staat een bepaalde invalshoek centraal: daklozen, vluchtelingen, ‘oude’ en ‘nieuwe’ armen, mensen die geen betaalbare koopwoningen meer vinden …

Heel wat Gentenaars en organisaties maken mee deze campagne. Al wie de actie wil ondertekenen, kan zijn naam, een tekst of een tekening achterlaten op een kartonnen steen. Met al deze stenen bouwen we muren; de muren worden een huis.

Op die actiedagen aan de Stadshal vind je ook de Woondroomtafel. Letterlijk zit je er misschien wel comfortabel, maar figuurlijk zit de woonproblematiek allesbehalve lekker. Ze voelt als een strop om de hals, een baksteen op de maag. Mensen met expertise ter zake nemen het woord!

Back To Top