Skip to content

Woonzaak | Gentse campagne

Project

(c) Jean-Marie Versyp

(c) Jean-Marie Versyp

(c) Jean-Marie Versyp

Op Weg Naar Diependaele

Het recht op wonen moet absolute topprioriteit zijn voor de lokale, Vlaamse en federale overheden. Daarom trekt SAAMO Gent mee aan de Woonzaak, een brede en zichtbare beweging die streeft naar een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid.

De Woonzaak

Mensonwaardig wonen is geen individueel, maar wel een sociaal grondrecht  Het verdient dus ook een maatschappelijk antwoord. En om een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid waar te maken, moet het beleid het geweer van schouder veranderen.

“Wist je dat meer dan de helft van de private huurders in Vlaanderen meer dan een derde van hun inkomen aan de huurprijs uitgeven? Welk budget blijft er dan nog over om van te leven?”

De rechtszaak

Met de Woonzaak dienden we een klacht in tegen het Vlaamse woonbeleid bij het Europees Comité voor sociale rechten van de Raad van Europa. Hugo Beersmans, woordvoerder van de Woonzaak over de klacht:

“Om het allemaal kort samen te vatten, aan de structurele wooncrisis die aanleiding was voor onze klacht, wordt geen oplossing geboden, noch zien we in hoe daaraan in de nabije toekomst wel bijgedragen zal worden. En dat terwijl de gewesten alles in huis hebben om het verschil te maken. Alvast het Vlaamse Gewest holt het recht op wonen, dat ingeschreven is in de Grondwet en in de eigen ‘Vlaamse Codex Wonen 2021’, eerder uit dan dat het werkt aan de versterking ervan.”

“Wist je dat bijna de helft van de private huurwoningen van slechte kwaliteit zijn?”

Midden 2024 verwachten we uitspraak over deze klacht. Ondertussen zet SAAMO Gent in op mee beweging maken rond het grondrecht wonen. We staan in voor gerichte communicatie en voeren  campagne rond (deelaspecten van) de Woonzaak.

De inzet van SAAMO

SAAMO zet zich in voor mensenrechten. Via de Woonzaak trachten wij, in samenwerking met de andere SAAMO-regio’s en een netwerk van partners het recht op wonen voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie te realiseren.

Gent

Eind 2021 vormden we in Gent een brede wooncoalitie, waarbij tal van  middenveldorganisaties zich achter de doelstellingen van de Woonzaak schaarden en zich verbonden om hierrond samen te werken. In 2022 werden – vanuit  ‘Recht op betaalbaar wonen, geen mens op straat’ een zestal acties gedaan onder de Stadshall, afwisselend getrokken door verschillende partners van de woonzaakcoalitie en omtrent verschillende thema’s. Vanuit die actiemomenten en dankzij de input van passanten, Gentse bewoners, specialisten en academici slaagden de wooncoalitie erin om 30 eisen te formuleren tav het Gentse, Vlaamse en federale beleid. In 2023 gingen we met een zestal van deze eisen aan de slag, samen met de Stad Gent.

De Wooncoalitie engageerde zich ook in de Volksraadpleging in Gent. We namen standpunten in, informeerden mensen over de vraagstelling, trokken de straat op om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om te gaan stemmen. Uiteindelijk kwam 15 % van de Gentenaars op straat om uitspraak te doen over het grondrecht wonen. Daarbij werden de voorliggende vragen telkens met ongeveer 80 % positief beantwoord.

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Perstekst Gezamenlijke Persconferentie Stad Gent En Wooncoalitie

Perstekst gezamenlijke persconferentie Stad Gent en Wooncoalitie

Op 16 oktober 2023 hielden de Gentse Wooncoalitie en Het Gentse stadbestuur een gezamenlijk persconferentie. Aan het woord waren Zuidpoort-coördinator…

30 TOPPRIORITEITEN Recht Op Betaalbaar Wonen En Menswaardige Opvang Voor Iedereen

30 TOPPRIORITEITEN Recht op betaalbaar wonen en menswaardige opvang voor iedereen

De huisvestingsmarkt zit in crisis, een grote structurele crisis. Vanuit het Gentse middenveld kunnen we niet langer machteloos blijven toekijken.…

Op de agenda

Housing action day | Brussel

26/03/2023

Zondag 26 maart 2023 15u00 -17u00 Brussel Op zondag 26 maart trekken we naar Brussel voor de Housing Action Day,…

Nieuws & verhalen

Actie: Stop De Uitverkoop Van Sociale Huurwoningen!

Actie: Stop de uitverkoop van sociale huurwoningen!

Persconferentie 17 december 2022 ’t Oud Postje – Meulestede Maandag begint de warmste week. Een week in het teken van…

#Recht Op Betaalbaar Wonen #Geen Enkel Mens Op Straat

#Recht op betaalbaar wonen #Geen enkel mens op straat

Derde actiedag RECHT OP SOCIALE HUISVESTING vrijdag 24 juni van 16:00 tot 18:00 uur aan de Gentse stadshal. Sociale huisvesting…

Recht Op Betaalbaar Wonen – Geen Mens Op Straat

Recht op betaalbaar wonen – Geen mens op straat

Het is 5 voor 12! De woonproblematiek dreigt (letterlijk en figuurlijk) uit zijn voegen te barsten … Heel wat middenveldorganisaties…

Woonzaakcaravan Houdt Halt In De Meubelfabriek In Gent Op Doortocht Naar Europees Comité Voor Sociale Rechten Te Straatsburg

Woonzaakcaravan houdt halt in de Meubelfabriek in Gent op doortocht naar Europees Comité voor Sociale Rechten te Straatsburg

Op 17 december start De Woonzaak (www.woonzaak.be), een samenwerkingsverband van 45 sociale organisaties, waaronder ook SAAMO, een juridische procedure op…

Back To Top