Ga naar hoofdinhoud

Woonzaak | Gentse campagne

Project

(c) Jean-Marie Versyp

(c) Jean-Marie Versyp

(c) Jean-Marie Versyp

Op Weg Naar Diependaele

De problemen met toegankelijkheid, betaalbaarheid, kwaliteit, én woonzekerheid op de private huurmarkt zijn groot. Wie geen toegang heeft tot een sociale woning, en op de private huurmarkt niet (meer) terecht kan, belandt in het grijze wooncircuit of in situaties van dakloosheid. En dit vinden wij onaanvaardbaar!

Wonen is een grondrecht. De Vlaamse overheid neemt echter onvoldoende initiatief om dit recht ook effectief waar te maken. Ondanks een jarenlange strijd van organisaties én mensen in armoede en ondanks wetenschappelijk onderzoek, zijn de opeenvolgende regeringen blind gebleven voor heel wat aanbevelingen. Via juridische weg, willen we de Vlaamse overheid alsnog overtuigen om de nodige maatregelen te treffen.

Wonen is een grondrecht. De Vlaamse overheid neemt echter onvoldoende initiatief om dit recht ook effectief waar te maken.

Woonzaak pleit voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen, want wonen is een grondrecht. Via een Europese procedure bij het Europees Comité voor Sociale Rechten willen we de overheid ter verantwoording roepen.

Naast de procedure willen we het draagvlak vergroten om de wooncrisis een halt toe te roepen. Daarom voeren we een brede campagne over het recht op wonen en trekken we zo een brede beweging op gang.

In Gent roerde er afgelopen jaren veel publieke discussie over een aantal prangende woonvragen Er waren actiegroepen over oa de verkoop van de historische site Het Pand en de verkoop van de Arsenaalsite De ‘Woonzaakcaravan’ legde in december 2021 een parcours door Vlaanderen af (op weg naar Straatsburg) om, samen met alle geïnteresseerden, de klacht voor het Europees Hof ‘body’ te geven. SAAMO Gent verzamelde een veertigtal sociale en woonactoren in de Meubelfabriek die hun steun aan de Woonzaak toezegden. Zowel actiegroepen, sociale organisaties als organisaties die naar alternatieve woonoplossingen zoeken, verenigden zich voor het eerst in Gent.

Vanuit de organisaties die werken rond dak- en thuisloosheid werd een campagne gelanceerd: Recht op betaalbaar wonen, geen enkel mens op straat. Al snel werd deze campagne ruim gedeeld door het sociale woonmiddenveld.

Op dat elan werd verder gewerkt in 2022. Vanuit de organisaties die werken rond dak- en thuisloosheid werd een campagne gelanceerd: Recht op betaalbaar wonen, geen enkel mens op straat. Al snel werd deze campagne ruim gedeeld door het sociale woonmiddenveld. Een tiental organisaties verenigden zich om maandelijks een actiedag onder de Gentse stadshal te organiseren, telkens met een ander thema.

  • 15/04/22: Geen mens op straat (dak- en thuislozen)
  • 13/05/22: Geen mens op straat
  • 24/06/22: Recht op sociale huisvesting
  • Gentse Feesten: petitie Te Duur – Grondzaak
  • 19/08/22: Private huurmarkt
  • 23/09/22: Alternatieve woonvormen

Via al deze acties kregen onze wooneisen vorm. Met input van deelnemers aan de actiemomenten, nadien verder afgetoetst bij academici en experten. Uiteindelijk resulteerde dit in 30 topprioriteiten  vanuit de beweging Recht op betaalbaar wonen, geen enkel mens op straat.

Uiteindelijk resulteerde dit in ’30 topprioriteiten’ vanuit de beweging ‘Recht op betaalbaar wonen, geen enkel mens op straat’.

Deze werden overhandigd aan Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele op 10 oktober 2022, tijdens een ontmoeting van het Vlaams Netwerk van Verenigingen tegen Armoede.

In Gent werd de eisenbundel op 17 oktober 2022, dag van verzet tegen armoede, overhandigd aan het stadsbestuur. In december ging hier verder overleg over door.

We zijn ervan overtuigd dat het grondrecht wonen een belangrijk thema wordt tijdens volgende verkiezingsperiode.

Vanuit het consortium engageren we ons verder om het thema komende periode niet meer los te laten en concrete oplossingspistes uit te werken en aan te reiken. Daarbij willen we ook verdere acties en happenings gebruiken om de problematiek blijvend aan te kaarten. We zijn ervan overtuigd dat het grondrecht wonen een belangrijk thema wordt tijdens volgende verkiezingsperiode.

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

30 TOPPRIORITEITEN Recht Op Betaalbaar Wonen En Menswaardige Opvang Voor Iedereen

30 TOPPRIORITEITEN Recht op betaalbaar wonen en menswaardige opvang voor iedereen

De huisvestingsmarkt zit in crisis, een grote structurele crisis. Vanuit het Gentse middenveld kunnen we niet langer machteloos blijven toekijken.…

Op de agenda

Housing action day | Brussel

26/03/2023

Zondag 26 maart 2023 15u00 -17u00 Brussel Op zondag 26 maart trekken we naar Brussel voor de Housing Action Day,…

Nieuws & verhalen

Actie: Stop De Uitverkoop Van Sociale Huurwoningen!

Actie: Stop de uitverkoop van sociale huurwoningen!

Persconferentie 17 december 2022 ’t Oud Postje – Meulestede Maandag begint de warmste week. Een week in het teken van…

#Recht Op Betaalbaar Wonen #Geen Enkel Mens Op Straat

#Recht op betaalbaar wonen #Geen enkel mens op straat

Derde actiedag RECHT OP SOCIALE HUISVESTING vrijdag 24 juni van 16:00 tot 18:00 uur aan de Gentse stadshal. Sociale huisvesting…

Recht Op Betaalbaar Wonen – Geen Mens Op Straat

Recht op betaalbaar wonen – Geen mens op straat

Het is 5 voor 12! De woonproblematiek dreigt (letterlijk en figuurlijk) uit zijn voegen te barsten … Heel wat middenveldorganisaties…

Woonzaakcaravan Houdt Halt In De Meubelfabriek In Gent Op Doortocht Naar Europees Comité Voor Sociale Rechten Te Straatsburg

Woonzaakcaravan houdt halt in de Meubelfabriek in Gent op doortocht naar Europees Comité voor Sociale Rechten te Straatsburg

Op 17 december start De Woonzaak (www.woonzaak.be), een samenwerkingsverband van 45 sociale organisaties, waaronder ook SAAMO, een juridische procedure op…

Back To Top