Skip to content

Ieders Stem Telt Gent trapt de registratieweek voor stemrecht niet-Belgen af in het digipunt van AMAL

18/06/2024

Maandagmiddag ging in het digipunt van Amal, het Gents bureau voor Integratie en inburgering, de registratieweek van niet-Belgen voor de gemeenteraadsverkiezingen van start. Deze registratieweek is een initiatief van Ieders Stem Telt Gent, een partnerschap van meer dan 20 middenveldorganisaties.
Op 13 oktober mogen ook niet-Belgen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, als zij voldoen aan de voorwaarden. Ze dienen zich voor 1 augustus te registreren op de kiezerslijst. In Gent gaat het om een grote groep: 19.086 EU-burgers en 8.371 niet-EU-burgers, samen 12,5% van het aantal volwassen inwoners in onze stad. Cijfers leren ons dat het registratiepercentage laag ligt (zo’n 10% van de stemgerechtigde niet-Belgen liet zich bij vorige gemeenteraadsverkiezingen registeren, (ook in Gent).

“Om dat aantal te verhogen, starten we deze middag met onze campagne in de vorm van een registratieweek” vertelt Michelle Ginée van Ieders Stem Telt Gent. “Met Ieders Stem Telt willen we de stem van Gentenaars in maatschappelijk kwetsbare posities versterken, hen invloed laten hebben op het toekomstige beleid en hen overtuigen om goed geïnformeerd naar de stembus te gaan op 13 oktober. Met de afschaffing van de opkomstplicht maken we ons namelijk grote zorgen dat vooral mensen die het minst gehoord worden in het maatschappelijke debat, het snelst zullen afhaken. Dat willen we voorkomen. Ook de stem van niet-Belgen telt.”

Verschillende drempels voor niet-Belgen

Er zijn verschillende oorzaken waarom mensen zich niet registreren. De procedure is nogal omslachtig en het taalgebruik eerder ambtelijk waardoor het moeilijk te begrijpen is voor anderstaligen. Bovendien weten veel mensen niet dat ze stemrecht hebben. Zo ook Najet El Nabeb, zij komt zich vandaag bij Amal registreren. Najet woont al 29 jaar in ons land, maar heeft niet de Belgische nationaliteit. “Ik weet pas sinds vorige week dat ik mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. We kwamen in onze wijk samen in De Serre in Nieuw-Gent en toen wist iemand van de medewerkers me dat te vertellen” vertelt ze.
Stad Gent levert inspanningen om niet-Belgen beter informeren en stuurt hen een heldere brief in het Nederlands en het Engels.  Mensen kunnen een afspraak maken bij het infopunt om zich te laten ondersteunen bij de registratie of zonder afspraak langsgaan bij een digipunt in de buurt. Het registreren kan zowel digitaal of op papier.

“Ik weet pas sinds vorige week dat ik mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. We kwamen in onze wijk samen in De Serre in Nieuw-Gent en toen wist iemand van de medewerkers me dat te vertellen”

Zo wil Ieders Stem Telt Gent de drempels verlagen

“Dat zijn zeer waardevolle initiatieven” vindt Michelle Ginée. “Maar we vrezen dat het niet voldoende is, daarom halen we met Ieders Stem Telt Gent alles uit de kast in deze registratieweek. Niet-Belgen kunnen binnenlopen tijdens werkingsmomenten van onze IST-partners, maar we gaan ook zelf actief op zoek naar mogelijke rechthebbenden tijdens o.a. de zondagsmarkt in Ledeberg. Zo kunnen ze elke dag op ten minste één plek in Gent terecht om zich te laten ondersteunen. Niet-Belgen zijn uiteraard ook buiten deze week en tijdens kantooruren welkom bij de partners van IST”

Anita Pradhan, digicoach van Amal vertelt hoe ze de registratie aanpakt: “Amal neemt als partner van Ieders Stem Telt Gent twee registratiemomenten voor haar rekening. Ik vind dat heel fijn. We helpen niet alleen mensen bij de registratie, we leren hen ondertussen ook vertrouwd raken met de computer en het gebruik van ITsme.
Ik maakte vorige week al wat reclame voor deze actie en ging langs bij de conversatietafels van Amal. Dit zijn tafels waar anderstaligen Nederlands oefenen. Er werd erg enthousiast gereageerd. De niet-Europese burgers die nog niet in aanmerking komen om zich te registreren omdat ze nog geen vijf jaar in ons land wonen, zijn in elk geval al gemotiveerd om zich binnen zes jaar te registreren”

Anita van digipunt amal helpt Najet bij de registratie
Anita van digipunt amal helpt Najet bij de registratie

Met heldere affiches en flyers, ook in verschillende talen wil Ieders Stem Telt in heel Vlaanderen niet-Belgen informeren over hun stemrecht en het feit dat zij zich dienen te registreren voor 1 augustus. Dat engagement wordt opgenomen door het bovenlokale partnerschap van Ieders Stem Telt: http://iedersstemtelt.be

Want ook de stem van niet-Belgen telt

Najet is erg trots dat ze op 13 oktober haar stem mag uitbrengen. “Ik zal heel bewust mijn keuze maken, op basis van wat ik belangrijk vind en de partijprogramma’s vergelijken. Voor mij is een nabije dienstverlening erg belangrijk. Ik woon in Nieuw-Gent en zie elk jaar de dienstverlening achteruitgaan, dat is jammer. De speel-o-theek bijvoorbeeld, (uitleendienst voor spelmateriaal) verdween twee jaar geleden en is niet meer teruggekeerd. Dat was een plek waar verschillende moeders samen kwamen en een laagdrempelige manier om met andere organisaties in contact te komen. Hoe partijen daar tegenover staan, zal voor mij doorslaggevend zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen.”

“Ik zal heel bewust mijn keuze maken, op basis van wat ik belangrijk vind en de partijprogramma’s vergelijken.”

Goed geïnformeerd naar de stembus

“Om mensen te enthousiasmeren goed geïnformeerd naar de stembus te gaan op 13 oktober maakten we met Ieders Stem Telt Gent een prioriteitennota van 21 topics” vertelt Ann-Sophie, coördinator van SAAMO Gent en verbonden aan Ieders Stem telt, “De verschillende prioriteiten komen van onderuit. Het beschrijft de noden en oplossingen van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities, het gaat over zaken waar zij van wakker liggen. Dat is voor ons de kapstok om mensen te informeren. Maar eerst zorgen dat zoveel mogelijk niet-Belgen kunnen stemmen op 13 oktober”

Registratieweek in de media:

VRTNWS

HLN

Wat kan jij doen?

Lees het hier

Back To Top