Skip to content

Ieders Stem Telt Gent

Campagne

Op zondag 13 oktober vinden de lokale verkiezingen plaats. De gedeeltelijke afschaffing van de opkomstplicht zorgt voor complexe spelregels. Zeker voor mensen in een kwetsbare situatie. Ieders Stem Telt bundelt de krachten van 24 middenveldorganisaties en streeft naar de participatie van alle groepen in de samenleving. Zodat niemand buiten spel wordt gezet.

Helderheid over de nieuwe spelregels

Ieders Stem Telt biedt ondersteuningsmateriaal waarmee eerstelijnswerkers lokaal aan de slag kunnen. Het bevat heldere informatie over de nieuwe spelregels en methodieken om burgerschap te stimuleren. Aan de hand van impactvolle vormingen en trajecten zetten we in op een sterke lokale democratie.

Gemotiveerde en weloverwogen keuzes

Door de opheffing van de opkomstplicht voor de lokale verkiezingen staat iedereen voor de keuze om al dan niet te stemmen. Via sensibilisering tonen we het belang aan van een weloverwogen keuze. Daarnaast reiken we handvaten aan om een bewuste en inhoudelijke stem uit te brengen.

Bezorgdheden van mensen en de impact van politiek

Zoeken naar een betaalbare en kwaliteitsvolle woning,  dienstverlening die moeilijk bereikbaar is, de zoektocht naar werk, een ontoereikend inkomen, de schoolrekening … Mensen die het moeilijk hebben, liggen hier wakker van. We gaan met mensen die uitsluiting meemaken in gesprek over het gevoerde sociaal beleid en de impact van politiek op hun leven.

 

Back To Top