Skip to content

Ieders Stem Telt Gent

Campagne

Ieders stem telt in Gent

Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in Vlaanderen op 13 oktober valt de opkomstplicht weg. Mensen zijn niet meer verplicht om naar de stembus te trekken. Die beslissing van de Vlaamse regering dreigt grote gevolgen te hebben, vooral voor mensen in een kwetsbare positie. Uit onderzoek blijkt dat zij het vaakst thuisblijven. Dit is een uitdaging waar we met het Gentse middenveld onze schouders willen onder steken.

Hoe?

Ruim 20 Gentse middenveldorganisaties bundelen de krachten onder de vlag van IST Gent om de noden en bezorgdheden van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities hoog op de politieke agenda te krijgen en zo impact te realiseren. Samen met de mensen gaan we aan de slag met deze noden en bezorgdheden, zetten we deze in de kijker en gaan we hierover met hen in gesprek. Op die manier willen we linken leggen met het belang van democratie en het uitbrengen van een goed geïnformeerde stem op 13 oktober.

Noden van alle maatschappelijk kwetsbare Gentenaren onder de aandacht brengen

Het partnerschap IST Gent schreef een nota met 17 prioriteiten om sociaal onrecht en uitsluiting tegen te gaan. De basis van deze nota zijn thema’s waar mensen in maatschappelijk kwetsbare posities van wakker liggen, gekoppeld aan pasklare en zeer concrete oplossingen en beleidsaanbevelingen.

We brengen in de loop van het jaar deze prioriteiten stuk voor stuk onder de publieke aandacht van alle Gentenaars. Volg onze facebookpagina en deze website om op de hoogte te blijven van al onze plannen.

Impact op de politiek

Met deze nota wil het partnerschap IST Gent impact krijgen op de politiek. We laten vooral de mensen in maatschappelijk kwetsbare posities zelf aan het woord. We gaan op zoek naar politici die hun belangen willen behartigen. Zo willen we de kloof tussen politiek en onze mensen verkleinen en het pad effenen voor een beleid dat onrecht aanpakt.

Informeren over de spelregels

Het partnerschap IST zet ook sterk in op informatie en vorming van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities rond alles wat met verkiezingen en democratie te maken heeft. Op die manier willen we mensen overtuigen om hun stem weloverwogen uit te brengen en om ook andere mensen te motiveren dit te doen. We trekken hiervoor alle registers open: zowel in kleine groep als grote activiteiten komen aan bod.
Daarnaast moedigen we ook alle Gentenaars aan om zelf aan de slag te gaan: in je sportclub, het lokaal dienstencentrum, de hobbyclub of tijdens de lessen Frans, … Overal waar je het gesprek over politiek kan aangaan en mensen wil enthousiasmeren over het belang van democratie en verkiezingen. Op de website iedersstemtelt.be vind je materiaal en methodieken om hiermee aan de slag te gaan.

Ieders Stem Telt overkoepelend

Overkoepelend wordt Ieders Stem Telt getrokken door beweging.net, SAAMO, Uit De Marge en Welzijnszorg, ondersteund door SAM, steunpunt Mens en Samenleving. Het is een krachtenbundeling van 30 organisaties elk met hun specifieke achterban, met als doel de politieke deelname van alle groepen in de samenleving.  

Dit bovenlokale partnerschap van Ieders Stem Telt ontwikkelde een website  www.iedersstemtelt.be met praktische informatie over de stembusgangen, maar voornamelijk gericht op de lokale verkiezingen. Je vindt er bijvoorbeeld terug hoe je als niet-Belg registreert voor de lokale verkiezingen, maar ook vormingen en inspirerende voorbeelden uit alle lokale partnerschappen. Zonder dit bovenlokaal initiatief was er geen Ieders Stem Telt.  

Ontdek de campagne

Check de vormingspakketten

Schrijf je in voor de train the trainer-webinars

Ieders Stem Telt in de pers

 

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Noden Van Alle Maatschappelijk Kwetsbare Gentenaren Onder De Aandacht Brengen

Noden van alle maatschappelijk kwetsbare Gentenaren onder de aandacht brengen

Noden van alle maatschappelijk kwetsbare Gentenaren onder de aandacht brengen We  schreven een prioriteitennota waarin we de noden van deze…

Nieuws & verhalen

Wooncoalitie Lanceert Stemwijzer Betaalbaar Wonen

Wooncoalitie Lanceert Stemwijzer Betaalbaar Wonen

SAAMO Gent maakt deel uit van het trekkersteam van de Gentse Wooncoalitie. Op 9 juni kiezen we een nieuwe Vlaamse…

Bewoners Scandinaviëstraat Eisen Busverbinding Naar Dampoort Met Petitie

Bewoners Scandinaviëstraat eisen busverbinding naar Dampoort met petitie

Dinsdag 14 mei verzamelden bewoners van de Scandinaviëstraat zich aan het stadhuis voor het afgeven vaan hun petitie aan schepen…

De WoonBox Haalt Na 6 Maanden Mooie Resultaten

De WoonBox haalt na 6 maanden mooie resultaten

Stad Gent wil tegen 2050 10.000 extra sociale woningen realiseren als antwoord op de wooncrisis. Een ambitie die SAAMO Gent…

Bewoners Scandinaviëstraat Eisen Busverbinding Naar Dampoort

Bewoners Scandinaviëstraat eisen busverbinding naar Dampoort

Vorige zaterdag verzamelden bewoners van de Scandinaviëstraat zich rond het niet langer bediende bushokje in hun straat. Jong en oud…

Back To Top