Skip to content

 

 • Lees wat is verschenen over Ieders Stem Telt in De Standaard. SAAMO collega Sofie Sas: ““Wij willen het democratische gesprek opnieuw
  op gang  brengen, voorbij de slogans en de polarisatie: wat vindt u belangrijk? Wonen, werk, veiligheid, of de uitkeringen? Wat is het
  probleem, en wat kan eraan gedaan worden? Wat zeggen politieke partijen daarover, en welk politiek verhaal sluit het best bij uw
  leefwereld aan?”
 • Ook collega opbouwwerker Michelle Guinee, die in Gent werkt aan Ieders Stem Telt, schreef een interessante opinie op sociaal.net.
  “Met Ieders Stem Telt proberen we de rangen van het Gentse middenveld te sluiten. Samen klinkt onze stem luider en duidelijker.
  Of we gehoord worden? We kregen al positieve reacties van Gentse politici en mogen alvast op de koffie bij een aantal politieke fracties.
  Maar we verwachten nog uitnodigingen.”
 • Collega Sofie van SAAMO Antwerpen legt op Radio 1 helder uit waar Ieders Stem Telt om draait.
 • Collega Michelle Ginée schreef ook een tweede bijdrage op sociaal.net over het proberen de kloof te dichten tussen mensen in maatschappelijk kwetsbare posities en de politiek.
Back To Top