Skip to content

Opbouwwerk innoveert: WoonBoxen voor daklozen

28/05/2024

Foto’s @Iso800

Op de Arsenaalsite in Gent staan drie WoonBoxen. Dat zijn kleine, makkelijk te verplaatsen woningen, bedoeld voor leegstaande terreinen. Opbouwwerker Gilles Guillaume, die het Gentse WoonBoxproject coördineert: “Er moeten vooral voldoende sociale woningen komen. Maar zolang die er niet zijn, is dit een goede tussenstap.”

SAAMO kent een lange geschiedenis van tijdelijke benutting van leegstaande terreinen. In Gent pakten we eind jaren 90 als pionier de Tondeliersite in de Rabotwijk aan. Nu is het de beurt aan de Arsenaalsite, die tijdelijk wordt benut als woonplaats voor vroegere dak- en thuislozen.

Housing first en sociale begeleiding

De bewoners trokken in augustus 2023 in de WoonBoxen volgens het principe ‘housing first’. Ze kregen eerst onderdak, pas daarna werd gekeken welke andere stappen ze konden zetten om hun bestaanszekerheid te vergroten.

Onze partners – NestInvest (bijzondere jeugdzorg), Straathoekwerk Gent en Gent Samen Solidair – zorgden voor de toeleiding van de bewoners en staan in voor de verdere sociale begeleiding. “Die sociale begeleiding is heel belangrijk”, zegt opbouwwerker Gilles. “Veel dak- en thuislozen hebben slechte ervaringen met het OCMW, onder meer door de complexiteit van de regelgeving. Zo liep het ook voor enkele bewoners van de Arsenaalsite. Maar dankzij de sociale begeleiding loopt hun traject nu heel goed.”

Grijze zones opzoeken

Het is niet altijd makkelijk om dergelijke innovatieve woonvormen vergund te krijgen. Maar uiteindelijk zijn er altijd wel manieren om het te doen lukken. “Stad Gent zit mee in de stuurgroep en denkt mee na. Ook dat is cruciaal”, zegt Gilles.

Opschaling van het WoonBox-model

Het doel is om nog dit jaar twee of drie extra WoonBoxen op de Arsenaalsite neer te zetten. Dan is de capaciteit bereikt. “Verder zijn we met de stad een financieel kader aan het uitwerken voor een grotere opschaling.”

Op 6 juni organiseert SAM, steunpunt Mens en Samenleving een webinar over de wooncrisis, met opbouwwerker Gilles Guillaume en socioloog Pascal De Decker. Schrijf je in via de website van SAM.

Back To Top