Skip to content

WoonBox Gent

Project

WoonBox Gent - Iso800 Saamo Gent 26 April 2024 64

WoonBox Gent - Iso800 Saamo Gent 26 April 2024 135

WoonBox Gent - Iso800 Saamo Gent 26 April 2024 100

WoonBox Gent - Iso800 Saamo Gent 26 April 2024 98

WoonBox Gent - Iso800 Saamo Gent 26 April 2024 78

WoonBox Gent - Iso800 Saamo Gent 26 April 2024 8

Naar aanleiding van de laatste telling van dak- en thuislozen door de Koning Boudewijnstichting in 2021 diende vzw SAAMO Gent een projectvoorstel in bij de Provincie Oost-Vlaanderen voor een projectsubsidie rond experimentele woonprojecten in Oost-Vlaanderen. Op 1/04/2022 ging de werkingstermijn van drie jaar van start.

Doel van de projectsubsidie is het opzetten van een pilootproject waarbij mensen in de situatie van dak- en thuisloosheid tijdelijk onderdak krijgen op een site bestemd voor tijdelijke invulling. Met de nodige tijd om tot rust te komen, een kwalitatieve wooneenheid ter beschikking, mogelijkheid om te sparen en voldoende begeleiding, willen we de bewoners terug toeleiden naar de reguliere huisvestingsmarkt. Bij aanvang van het project plaatsen we drie wooneenheden en een gemeenschapsruimte.

Doel van de projectsubsidie is het opzetten van een pilootproject waarbij mensen in de situatie van dak- en thuisloosheid tijdelijk onderdak krijgen op een site bestemd voor tijdelijke invulling.

Om dit te realiseren werd een stuurgroep opgericht met partners op het terrein en binnen de betrokken stadsdiensten. Het Gents solidariteitsfonds, Dienst Outreachend werken, Dienst beleidsparticipatie, OCMW Gent, Dienst Wonen, Nestinvest, Hogeschool Gent en de Universiteit Gent engageerden zich ondertussen voor het project. In de schoot van de stuurgroep werden de contouren van het model ontwikkeld waarmee we van start zullen gaan. Dit gaat onder andere over de afbakening van de doelgroep, selectieprocedure, een goede projectsite, de keuze van de wooneenheden de verschillende begeleidingsvormen enzoverder.

Tijdens de volledige looptijd van het project neemt de Universiteit Gent de monitoring van ons proces voor haar rekening. Voor die monitoring kijkt de Ugent naar o.a. de voorbereidende fase (samenstelling partneriaat, sitezoektocht, vergunningsmaterie) en de projectuitvoering (begeleidingsmodellen, noden op de site, doorstroom naar de reguliere woningmarkt). Vanuit die monitoring wil het project beleidsadviezen formuleren in 2024/2025. Daarnaast heeft de Hogeschool Gent een onderzoeksgroep ‘opportunitijdelijkheid’ lopende die de kansen voor het versterken van sociale grondrechten in tijdelijke invullingen in kaart brengt. Ons project is een casestudy binnen het onderzoekstraject.

Voorjaar 2023 gaan SAAMO Gent en haar partners van start met de plaatsing van de wooneenheden op de Arsenaalsite en de bewoning. Het project loop binnen de tijdelijke invulling ‘Het Arsenaal’.

Het project in de pers:

Met financiële steun van:

Nieuws & verhalen

De WoonBox Haalt Na 6 Maanden Mooie Resultaten

De WoonBox haalt na 6 maanden mooie resultaten

Stad Gent wil tegen 2050 10.000 extra sociale woningen realiseren als antwoord op de wooncrisis. Een ambitie die SAAMO Gent…

40 Jaar Opbouwwerk

40 jaar opbouwwerk

Dit jaar vieren we 40 jaar opbouwwerk. 40 jaar mensen samenbrengen en samen bouwen aan een sterkere samenleving. Of zoals…

Back To Top